chiddush logo

עמי

כל החידושים של עמי | כל התגובות של עמי

 🚦🚥פרשת דברים - מבוך המקומות 🚥🚦אספו את המקומות המוזכרים בפרשההזהרו מהמקומות שלא מופיעים הם יחזירו אתכם להתחלה.והובילו את בני ישראל אל הארץ המובטחת!לחצו לשחק במשחק ...

 פרשת מסעי - עיר מקלט 🏢🏢🏢לפניכם תמונות הקשורות לדיני עיר מקלט.גררו את התמונה אל האמירה המתאימה.שחקו במשחק בנושא עיר מקלט לפרשת מסעי>>רוצים לקבל עדכונים על משחקים חדש...

🔜 פרשת מטות - איש תלוי 🔚קראו את ההגדרהומלאו את המילים המתאימותלפי שהשלט המפנה לארץ ישראל יעלםלחצו לשחק במשחק הכל תלוי לפרשת מטות>>רוצים לקבל עדכונים על משחקים חדשים במשחק השבת?לח...

❎ תפזורת - מושגים בשנת השמיטה ❎התבוננו במילים הקשורות לשמיטהומצאו אותן בתפזורתשחקו בתפזורת מושגים לשנת השמיטה>>לכל משחקי השמיטה במשחקי השבת>>רוצים לקבל עדכונים על משחקים חדשי...

השלמת פסוקים - שנת השמיטה 📁📂גררו את התשובה הנכונהשמשלימה את הכתוב בפסוקשחקו בהשלמת פסוקים לשנת השמיטה>>לכל משחקי השמיטה במשחקי השבת>>רוצים לקבל עדכונים על משחקים חדשים במשח...

 ⌨️ משחק הקלדת תשובות - פרשת פנחס ⌨️לחצו על אותיות המקלדתוהקלידו את התשובה הנכונהשחקו במשחק הקלדת תשובות לפרשת פנחס>>רוצים לקבל עדכונים על משחקים חדשים במשחק השבת?...

 פרשת בלק - משחק תפזורת 🖋️🖋️🖋️מצאו את המיליםהמסתתרות בתפזורתשחקו במשחק תפזורת לפרשת בלק>>רוצים לקבל עדכונים על משחקים חדשים במשחק השבת?לחצו כאן ...

 פאזל שאלות פרשת חקת - פרה אדומה 🧩🧩🧩ענו על השאלותוהרכיבו את הפאזלשחקו במשחק פרה אדומה משחק פאזל לפרשת חוקת>>רוצים לקבל עדכונים על משחקים חדשים במשחק השבת?לחצו כאן לה...

פרשת קרח - קופצים על תשובה 🦘🦘🦘לחצו על המסךהתחמקו מהתשובות השגויותואספו את התשובות הנכונות!שחקו בקופצים על התשובה לפרשת קרח במשחק השבת>>רוצים לקבל עדכונים על משחקים חדשים?...

פרשת ציצית - פרשת שלח לך 👕💭סדרו את מילות פרשת ציציתלפי הסדר הנכון.שחקו במשחק פרשת ציצית>>רוצים לקבל עדכונים על משחקים חדשים?לחצו כאן להרשמה

 יאירו שבעת הנרות - פרשת בהעלותך - סיימון נרות 🕎מצאו את הנר המתאים,חזרו על סדר הנרות המודגשים.שחקו במשחק יאירו שבעת הנרות והדליקו את המנורה>>רוצים לקבל עדכונים על משחקים חדשים?לחצו ...

✡️✡️ ספר תהילים עם קריינות בשפות שונות ✡️✡️לקראת חג שבועות יום הולדתו ופטירתו של דוד המלך.שמח להציג אפליקציה נהדרת וחדשה שפיתחנו והוצאנו בימים ה...

 משחק התשובה במסיכה - פרשת נשא 😷🎭גררו את התשובה הנכונהאל התשובה הנכונה.שחקו במשחק התשובה במסיכה>>רוצים לקבל עדכונים על משחקים חדשים?לחצו כאן להרשמה

משחק סוויפ - פרשת במדבר 👉🏻👈🏻👆🏻הזיזו את השאלהאל התשובה הנכונה.שחקו במשחק סוויפ לפרשת במדבררוצים לקבל עדכונים על משחקים חדשים?לחצו כאן להרשמה

משחק מעגל הקשבה לה' - פרשת בחוקותי 👂🏻👂🏻👂🏻 עיינו בפסוקים הראשונים בפרשהלחצו על האות הנכונה במעגלוהקלידו את ההגדרהשחקו במשחק מעגל הקשבה לפרשת בחוקותי...

מידע אישי

228 חידושים
4 תגובות
1151 נקודות
שם: עמי
תאריך הרשמה: 2/22/2010