chiddush logo

עמי

כל החידושים של עמי | כל התגובות של עמי

🎁 איש תלוי - מתנות כהונה - פרשת קרח 🎁קראו את ההגדרהלחצו על האותיותוגלו את מתנת הכהנים והלווים שחקו במשחק איש תלוי מתנות כהונה לפרשת קורח>>לאחר כל סיפור קורח ועדתו הקב"ה...

מילים מבולבלות - פרשת שלח לך קראו את השאלההתבוננו בתמונת הרמזגררו את האותיות למקום הנכוןוהרכיבו את התשובה הנכונהשחקו במשחק מילים מבולבלות וגלו את התשובות הקשורות לפרשה>>רוצים לקבל עדכונים ע...

💍💍 עיגולי מילים - פרשת בהעלותך 💍💍החליקו וציירו קו בין האותיות בכל אחד מהעיגולים,והרכיבו את המושג המתאים להגדרה מפרשת בהעלותך.שחקו בעיגולי מילים לפרשת בהעלותך>>רוצ...

משחק משפחות הלווים  - פרשת נשא - משפחות בני לוישבצו את תפקידי בני לויגרשון קהת ומרריבהתאם לתפקיד והפרטים המתאימים לכל משפחהשחקו במשחק בני לוי>>רוצים לקבל עדכונים על משחקים חדשים במשחק ...

 🚩🏁 משחק שבטים ונשיאים 🚩🏁לפניכם שמות ודגלי השבטיםגררו והניחו במבחנה את שם ראש המטהואת שם השבט שלושחקו במשחק שבטים ונשיאים לפרשת במדבר ראשי המטות>>רוצים לקבל ...

משחק ברכה או קללה 👍👎לפניכם ברכות וקללות מהפרשהבחרו האם המשפט ברכה או קללהשחקו במשחק ברכה או קללה לפרשת בחוקותי>>רוצים לקבל עדכונים על משחקים חדשים במשחק השבת?לחצו כאן להרשמה

בינגו לג בעומר -משחק בינגו מיוחד ללג' בעומר!הגרלה עם תוכןמשחק אינטראקטיבי בנושא לג' בעומרבינגו לג' בעומר!במקום עוד הגרלה משעממתפעילות מלווה בסרטוני וידאו ובסיפור לג' בעומראיך זה עובד?מחלקים למשתתפים ל...

 7️⃣7️⃣ שבע בום שנת שמיטה 7️⃣7️⃣נהגו במכונית והזיזו אותהאל מספר המוכפל ב-7או שמופיעה בו הספרה 7עשו זאת 49 פעמים לעבור ולסיים את המשחקשחקו במשחק...

 ⛳ חגים ומועדים - פרשת אמור ⛳גררו את הפסוקים הקשורים לחגים השוניםאל האיזור המייצג את המועדשחקו במשחק חגים ומועדים לפרשת אמור>>רוצים לקבל עדכונים על משחקים חדשים במשחק השבת?לחצו ...

פרשת קדושים - תמונות ומצוותלפניכם תמונות הקשורות למצוות המופיעות בפרשה.גררו את התמונה אל המצווה המתאימה.רוצים לקבל עדכונים על משחקים חדשים במשחק השבת?לחצו כאן להרשמה

פרשת אחרי מות - מוצאים את המושג מהפרשהמצאו בין כלל הנושאיםאת הנושא שמופיע בריבוע המרכזישחקו במשחק מוצאים את המושג לפרשת אחרי מות>>רוצים לקבל עדכונים על משחקים חדשים במשחק השבת?לחצו כאן להרשמה

 זהו את שירי פסח! 🔊🎵🎙️עמיקם והילדים מזמזמים או שריםזהו את השיר שמנוגןגררו את האותיות והשלימו את שם השירשחקו במשחק זיהוי שירי פסח>>רוצים לקבל עדכונים על משחקים...

 🎙️משחק קולי מיוחד לפסח 🎙️שברו את המצה בדיוק במקום הנכון.משחקים בדיבור עם המכשיר 🤩אחרי שמתחילים את המשחק אמרו מה שכתוב על הכפתוריםלחצו כאן לשחק במשחק BREAK I...

טהרו את המצורע - פרשת מצורע  🕊️💧🪵🥗אספו את המרכיבים לטהרת המצורעוטהרו את המצורעים לפני סיום זמן הטהרההיזהרו מנגעי הצרעתשחקו במשחק טהרו את המצורע לפרשת מצורע&...

מעגל שאלות צרעת - פרשת תזריע 🖐️התשובות פזורות סביב מרכז המעגלבמרכז המעגל מופיע שאלה או הגדרהגררו את התשובה המתאימה אל השאלהשחקו במשחק מעגל שאלות צרעת לפרשת תזריע>>רוצים לקבל עדכונ...

מידע אישי

295 חידושים
4 תגובות
1486 נקודות
שם: עמי
תאריך הרשמה: 2/22/2010