chiddush logo

עמי

כל החידושים של עמי | כל התגובות של עמי

 שעון שמיטה ויובל🕐🕗🕥🕧סובבו את החץאל התשובה הנכונהשחקו במשחק שעון שמיטה ויובל במשחק השבת>>לכל משחקי השמיטה במשחקי השבת>>רוצים לקבל עדכונים על משחקים חדש...

 🍂🍂 מצאו את ההבדלים - משחקי סתיו 🍂🍂עונת הסתיו!מצאו 10 הבדלים בין התמונותלחצו ושחקו במשחק מצא את ההבדלים לעונת הסתיו>>3️⃣3️⃣ התאמת ש...

 משחק טריוויה ל-ז' בחשווןקראו את ההגדרה בריבוע המרכזיוהזיזו את הריבוע אל התשובה הנכונהשחקו במשחק טריוויה ל-ז' בחשון>>רוצים לקבל עדכונים על משחקים חדשים במשחק השבת?לחצו כאן להרשמה

📌📍📌 משחק מבוך - מסעות אברהם 📌📍📌הובילו את אברהם מבית אביואל כל המקומות בהם עבר במסעותיוהמנעו ממעבר במקומות שאברהם לא ביקר בהםלחצו לשחק במשחק מבוך מסעות א...

 🤔 משחק תיבת נח - פרשת נח - מרכיבים מילים 🤔כל אותיות התשובות התבלבלו.הרכיבו את התשובה מהאותיות,ועזרו לנח לצאת מהתיבהשחקו במשחק תיבת נח>> רוצים לקבל עדכונים על משחקים חד...

 🔎🔎 פרשת בראשית - תפזורת שאלות בריאת העולם  🔍🔍פתרו את השאלות הקשורות לבריאת העולםומצאו את המילים התפזורתשחקו בתפזורת שאלות לפרשת בראשית>> רוצים לקב...

🏎️🏁 משחק מרוץ אל הפרשות 🏁🏎️נהגו במכונית והזיזו אותהאל שם הספר המתאים לפרשה המופיעה על המכוניתשחקו במשחק המרוץ אל הפרשה>>משחק סיכום לפרשיות...

 🥇 משחק השלמת פסוקים - פרשת האזינו 🥇גררו את תחילת המשפט אל סופווהשלימו את הפסוקיםשחקו במשחק השלמת פסוקים פרשת האזינו>> רוצים לקבל עדכונים על משחקים חדשים במשחק השבת?לחצ...

 ⚖️ משחק מסכת יומא  ⚖️שחקו במאזניםוהעיפו את התשובה המתאימהאל המשפט למעלהשחקו במשחק למסכת יומא>>‼️〽️ משחק מצא את ההבדלים ליום הכיפור...

מגוון משחקים לראש השנה, ולכבוד השנה החדשה.לחצו ושחקו במשחקים השונים לכבוד חגי תשרי. 🍏🍎משחק סימני ראש השנה 🍎🍏מצאו את הסימןואת הברכה המתאימה לושחקו במשחק סימנים לראש...

 🧠 משחק זיכרון פיזיקאלי - פרשת וילך 🧠מצאו את הזוגות המתאימיםכל זוג מורכב מקלף סגול וקלף צהובשחקו במשחק זיכרון פיזיקאלי לפרשת וילך>> רוצים לקבל עדכונים על משחקים חדשים ב...

 ⭕ משחק מצא את ההבדלים ⭕פרשת ניצבים!מצאו 10 הבדלים בין התמונותשחקו במשחק מצא את ההבדלים לפרשת ניצבים>> רוצים לקבל עדכונים על משחקים חדשים במשחק השבת?לחצו כאן להרשמהמשחקים...

🤹‍♂️🤹‍♂️🤹‍♂️ משחק מעבירים ברכות - פרשת כי תבוא 🤹‍♂️🤹‍♂️🤹&...

משחק בינגו לשנת שמיטהפעם בשבע שנים מגיעה שנת השמיטה וכמו המשחקים האחרים שלנו שצמודים לתאריכים, ומאפשרים משחק לפי זמן בשנה או לפי נושא משתנה, הפעם הפקנו משחק מיוחד לשנת השמיטה.משחק הבינגו לשנת השמיטה מ...

 ➡️ משחק המצוות - פרשת כי תצא ⬅️גררו את הכדורים למקום הנכון והכריעוהאם מדובר במצוות בין אדם לחברו או מצוות בין אדם למקוםשחקו במשחק המצוות לפרשת כי תצא>> רוצ...

מידע אישי

247 חידושים
4 תגובות
1246 נקודות
שם: עמי
תאריך הרשמה: 2/22/2010