chiddush logo

עמי

כל החידושים של עמי | כל התגובות של עמי

 בואו ללמוד את כתב רש"י עם משחקי כתב רש"י במשחק השבתמשחק התאמת אותיות כתב רש"ימתחו קו בין אות בכתב העברילבין אות תואמת בכתב רש"ישחקו במשחק התאמת אותיות כתב רש"י ולמד...

השירה הזו  - פרשת בשלח  🎼🎼גררו את המשפטים והמיליםשנשרו משירת היםוהשלימו את השירהשחקו עכשיו במשחק שירת הים>>רוצים לקבל עדכונים על משחקים חדשים במשחק השבת?לחצו כאן להרשמה...

בואו ללמוד את כתב רש"י עם משחקי כתב רש"י במשחק השבת משחק אותיות במבחנה כתב רש"י 📜הכניסו למבחנה אות מהכתב הרגילואות תואמת מכתב רש"ישחקו במשחק אותיות במבחנה כתב רש"...

  שעון כחצות הלילה - פרשת בא במרכז השעון מופיעה שאלהסובבו את המחוג אל התשובה הנכונהעד שנגיע לחצות הלילהשחקו במשחק לפרשת בא שעון כחצות הלילה>>רוצים לקבל עדכונים על משחקים חדשים במשחק השבת?לח...

 🔀 המכות המבולבלות - פרשת וארא 🔀שמות מכות מצרים התערבבוגררו את האותיות והרכיבו את שמות המכותשחקו במשחק מכות מצרים המבולבלות>>רוצים לקבל עדכונים על משחקים חדשים במשחק השבת?לח...

 ⭕ משחק מצאו את ההבדלים - פרשת שמות ⭕ה' מתגלה אל משה בסנה הבוערמצאו 10 הבדליםבין שתי התמונות המוצגותשחקו במשחק לפרשת שמות ומצאו את ההבדלים>>רוצים לקבל עדכונים על משחקים חדשים ...

 רוצים לאחל שבת שלום למשפחה?כרטיס דיגיטלי בעיצוב מרהיב שאליו ניתן להוסיף תמונות וכיתוב.לשמור ולשתף עם חברים ומשפחה.הכנסו עכשיו לקישור הבא, וצרו את כרטיס השבת שלום שלכם.ליצירת כרטיס שבת שלום דיגיט...

 משחק הדמות במסיכה - פרשת ויחי 🎭😷לפניכם הגדרה של דמות מהפרשהגררו את התשובה הנכונהאל "התשובה הנכונה"שחקו בדמות במסיכה לפרשת ויחי>>רוצים לקבל עדכונים על משחקים חדשים...

🎶🎶 זהו את שירי החנוכה!  🕎 עם עמיקם והילדים 🎶🎶עמיקם והילדים מזמזמים או שריםזהו את השיר שמנוגןגררו את האותיות והשלימו את שם השירשחקו במשחק זיהוי שירים לחנוכה...

 כתב סתרים - פרשת וישב 👨🏼‍💻👩🏻‍💻פתרו את הקוד לפי המפתח שבצדוגלו את המושגים והביטוייםהמופיעים בפרשת וישבשחקו במשחק לפרשת וישב>>רוצי...

🌒🌜 משחק חלום פרעה - פרשת מקץ 🌜🌒הפרות והשיבולים עולות מהיאורלחצו על הפרה שעליה כתובה התשובה לשאלהואז לחצו על הפרות לפי סדר פעייתןשחקו במשחק חלום פרעה לפרשת מקץ>>רו...

 מגישים בפרשת ויגש🟢🟡הגישו את התשובה אל השאלהלחצו השאלה ומתחו את הקו אל התשובה המקבילהשחקו במשחק לפרשת ויגש>>רוצים לקבל עדכונים על משחקים חדשים במשחק השבת?לחצו כאן להרשמ...

 🎶🔊🔈 משחק זהו את הקולות - פרשת וישלח 🔈🔊🎶לחצו על ציון הרמקול והאזינו לתיאור הדמותגררו את הדמות אל המקום המתאים לתיאור ששמעתםשחקו במשחק קולות במשחק ה...

 משחק האימהות והשבטים - פרשת ויצא 👩🏻‍🍼👶🏻👶🏻👶🏻👶🏻👶🏻👶🏻👧...

 👨👨‍🦰 משחק עשיו או יעקב - פרשת תולדות  👨‍🦰👨מיינו את התיאורים המופיעים בעיגוליםאל יעקב או אל עשיושחקו במשחק עשיו או יעקב לפרשת תולד...

מידע אישי

266 חידושים
4 תגובות
1341 נקודות
שם: עמי
תאריך הרשמה: 2/22/2010