chiddush logo

elntnz

כל החידושים של elntnz | כל התגובות של elntnz

  בס"ד   הכל מעלין לירושלים[1] - היבט הלכתי מעשי הרב ישראל מאיר לאו שליט"א   אקריא את המשנה ואסביר מדוע העכשוויות, האקטואליה, שבה כ"כ יורדת וחודרת חדרי תהום. המשנה בכתובות (קי ע"...

  לעשות סדר בקערת הסדר   פתיחה חג הפסח הוא אחד מהמצוות הראשונות שנצטווינו בהם לדורות, וחלק מהמשמעות שלו היא העברת סיפור יציאת מצרים מדור לדור. ללא ספק הדבר שהכי מודגש בחג הפסח הוא העניי...

  "ויהי בשלח פרעה את העם ולא נחם וגו'" (שמות, י"ג, י"ז) אומר "החפץ חיים" זצ"ל, כשבנ"י יצאו ממצרים, באו בחשבון שני אפשרויות למסלולי יציאה: הדרך הראשונה הייתה דרך ארץ פלשתים והדרך השנייה דרך מדבר...

מידע אישי

3 חידושים
6 תגובות
45 נקודות
מין: גבר
נתניה
על תיכוני: ישיבת ההסדר "נהר-דעה"
תאריך הרשמה: 2/24/2010