chiddush logo

ישראל מ

כל החידושים של ישראל מ | כל התגובות של ישראל מ

בסולם ממרומיךמטפסים יום יוםמהמרפסותגם השכןהעשירון העליוןאיתנו בחוצותנקדישך ונעריצךבקולי קולותשמש בית המרפסתמחלק לנו הוראותמי יעלה ומי יבואומי יסחב ת'עליותיא רבון עלםראה נא את בניךשעונים על מעקותהריח ק...

מידע אישי

1 חידושים
0 תגובות
5 נקודות
שם: ישראל מחלב
מטפל בתנועה מחפש את המילים היפות והמדוייקות לשזירת שמים בארץ
תאריך הרשמה: 4/17/2020