chiddush logo

יעקב תורגמן

כל החידושים של יעקב תורגמן | כל התגובות של יעקב תורגמן

 כשם שפרעה הקריב לבותיהם לשמים כך הקרנה תגרום למלכות שדיוכל העולם יכיר בקבה

מידע אישי

1 חידושים
0 תגובות
5 נקודות
שם: יעקב תורגמן
פנסיונר מצה"ל,למדתי במכון המקדש ,אב שכול לשני בנים אחד חייל יאיר נסים הי"ד בן מיכל,פינחס יוסף בעל היסורים בן מיכל שבזכותם הקים הרב הבר זצ"ל מתנת חיים אבקש ללמוד לעילוי נשמתם וחזרה בתשובה מהירה יבדל"א קרן ג'אן בת מיכל ואברהם בן שרה,האחרון אח של שוש עטר מאסון ים המלח מוכן לתת הוראת קבע שיתפללו עליהם שיינצלו משמד רוחני וגשמי
תאריך הרשמה: 6/3/2020