chiddush logo

שלמה 1

כל החידושים של שלמה 1 | כל התגובות של שלמה 1

"תשובה ותפילה וצדקה מעבירין את רוע הגזירה" - מדוע?הימים הנוראים יכולים לעבור על האדם בכמה אופנים. יש את האדישים, שממשיכים פחות או יותר בחיי השיגרה ומחכים שהימים הנוראי(י)ם יעברו ויהיה אפשר ל...

 ט"ו באב – יום החיבורים ט"ו באב הוא תאריך בעל משמעות עתיקת יומין. המשנה הידועה בסוף מסכת תענית מעידה כך: "אמר רבן שמעון בן גמליאל: לא היו ימים טובים לישראל כחמישה עשר באב וכיו...

מידע אישי

2 חידושים
0 תגובות
10 נקודות
שם: שלמה
תאריך הרשמה: 8/3/2020