chiddush logo

א פ

כל החידושים של א פ | כל התגובות של א פ

 קישורית סיפור מופלא על רבי בן ציון פלמן זצ"ל. הביאור השנון של הרבי ר' מאיר מפרימישלאן. מדוע העונש אינו אלא עד דור רביעי? מה עונשו של הטועם קודם שיבדיל? מה יקרה למקדש על שכ...

 קישורית ·         מה קרה לגביר שהתרברב בעושרו? ·         מדוע צמח לושתי דווקא זנב? ·   ...

 קישורית מדוע כהו עיני הזקן מראות? מי מאבד את החופש כנגד שניצל אותו לרעה? מדוע משלם הגנב כפל? מה שכר הכלבים על שתיקתם במצרים? מדוע נמכר העבד ויוצא בגפו? מדוע נרצע הגנב כנג...

 קישורית מתי ימות מי שאינו מכבד את אביו? מדוע זכינו להקריב ע"ז יום בשנה קרבן מוסף? מה קרה למי שעמד לשסף את צוואר משה? מה מטרת הענישה במדה כנגד מדה? מדוע נקראת פרשת יתרו בש...

קישורית מה קרה לזקן שחשב עצמו ללמדן והעיז פנים? מדוע 'התחרט' הים כשנכנסו אליו המצרים? מדוע נקרע הים דווקא בתאריך זה? מדוע התגלגלה צפורה בדבורה הנביאה? מדוע פרשת עמלק קטועה? מדוע ...

 קישורית מדוע צעקו המצרים? מה קורה למי שמחשיך פניו לחבירו? מדוע התעלל ה' במצריים? מדוע נאכל הפסח צלי אש? מדוע מספרים ביציאת מצרים דווקא עד שתחטפנו שינה? מה עונשו של הכועס? ...

 קישורית מדוע ישמע פרעה את צווחות אשתו? מדוע נפרע ה' מפרעה דווקא במים? מהי הסגולה לצאת מכל הצרות? מדוע ישארו הצפרדעים ביאור? מה היה עונשם של המצרים שהיו מערבין קדש וחול וטמא ו...

 קישורית מה קרה למי שעינה את האלמנה? מה העונש בעלי הבתים שאינם משכירים בית לתלמידי חכמים? מה השכר של המחזיק ביד ת"ח ומאפשר לו ללמוד? מה היה שכר המילדות על הצלת הזכרים? שבר...

 קישורית במי לא ירצה ה' להביט? מדוע נסתלקה השכינה מהאחים? כיצד ידע יעקב שיוסף אכן חי? מדוע זכתה סרח להיכנס חיה לגן עדן? הסיפור המדהים על "שמעון הדומם" וגלגול זכריה הנב...

 קישורית תמורת מה הבטיח האדמו"ר בן לאדם חשוך ילדים? מי גרם למי לקרוע שמלות? למה זכה יוסף על שהשפיל עצמו להיות כעבד? מה התועלת של הסרת הערלה? לא זכרו – יקבלו תזכורת! מדוע ל...

 קישורית סיפור – מה עשה בעל ה"לבוש" כדי להימלט מן העבירה? מי לבש בגדי נכרים ולכן גלה לארץ נכריה? מה הוסיפו ליעקב על שהתאבל שנשא ב' אחיות? מדוע אמרה תמר ליהודה "הכר ...

 קישורית סיפור - התורה לא נשארת חייבת לאף אחד! כיצד גרם יעקב שנעשו בניו גרים בין האומות? למה זכה יוסף בזכות שמירתו על צניעות אמו? מה יקבלו הגויים על כל מכה שמכים את ישראל? מדוע...

 קישורית Normal 0 false false false EN-US X-NONE HE ...

 קישורית מי קובע את השכר שיקבל כל אחד בעולם הבא? מדוע באו בני יעקב במרמה אל אביהם? מדוע גנב עֵשָׂו את דעת יצחק? מדוע נטל יעקב בגניבה את ברכות יצחק? מדוע לא זכתה רבקה לי"ב...

קישור לעלוןמה הציל את חייו של רבי חיים קרייזוירט זצ"ל?מדוע נקראת "ארץ כנען" בשם זה?מדוע האשה צריכה להיות מכוסה כאבל? No...

מידע אישי

17 חידושים
0 תגובות
85 נקודות
שם: אהרן פסין
אשמח להעלות לאתר שלכם את הגיליון החדש "מרגליות מדה כנגד מדה" בפרשה ובדף היומי
תאריך הרשמה: 11/2/2020