chiddush logo

א פ

כל החידושים של א פ | כל התגובות של א פ

 קישורית מתי ימות מי שאינו מכבד את אביו? מדוע זכינו להקריב ע"ז יום בשנה קרבן מוסף? מה קרה למי שעמד לשסף את צוואר משה? מה מטרת הענישה במדה כנגד מדה? מדוע נקראת פרשת יתרו בש...

 קישורית מה קרה לזקן שחשב עצמו ללמדן והעיז פנים? מדוע 'התחרט' הים כשנכנסו אליו המצרים? מדוע נקרע הים דווקא בתאריך זה? מדוע התגלגלה צפורה בדבורה הנביאה? מדוע פרשת עמלק קטועה? ...

 קישורית מדוע צעקו המצרים? מה קורה למי שמחשיך פניו לחבירו? מדוע התעלל ה' במצריים? מדוע נאכל הפסח צלי אש? מדוע מספרים ביציאת מצרים דווקא עד שתחטפנו שינה? מה עונשו של הכועס? ...

 קישורית מדוע ישמע פרעה את צווחות אשתו? מדוע נפרע ה' מפרעה דווקא במים? מהי הסגולה לצאת מכל הצרות? מדוע ישארו הצפרדעים ביאור? מה היה עונשם של המצרים שהיו מערבין קדש וחול וטמא וטה...

 קישורית Normal 0 false false false EN-US X-NONE HE ...

 קישורית מדוע זכתה לאה להיקבר עם יעקב? כפי הכנת האדם לתפילה – כך תעלה התפילה מעלה מעלה! מה עושה ה' אם בשעת התפילה אדם טרוד במחשבות אחרות? מה הסגולה להינצל מצרה? ממי יכבשו את ההפ...

 קישורית במי לא ירצה ה' להביט? מדוע נסתלקה השכינה מהאחים? כיצד ידע יעקב שיוסף אכן חי? מדוע זכתה סרח להיכנס חיה לגן עדן? הסיפור המדהים על "שמעון הדומם" וגלגול זכריה הנביא...

קישורית Normal 0 false false false EN-US X-NONE HE ...

 קישורית סיפור - התורה לא נשארת חייבת לאף אחד! כיצד גרם יעקב שנעשו בניו גרים בין האומות? למה זכה יוסף בזכות שמירתו על צניעות אמו? מה יקבלו הגויים על כל מכה שמכים את ישראל? מדוע נפג...

 קישורית Normal 0 false false false EN-US X-NONE HE ...

 קישורית מי קובע את השכר שיקבל כל אחד בעולם הבא? מדוע באו בני יעקב במרמה אל אביהם? מדוע גנב עֵשָׂו את דעת יצחק? מדוע נטל יעקב בגניבה את ברכות יצחק? מדוע לא זכתה רבקה לי"ב...

 קישורית מה הציל את חייו של רבי חיים קרייזוירט זצ"ל? מדוע נקראת "ארץ כנען" בשם זה? מדוע האשה צריכה להיות מכוסה כאבל? שני חצאי אדם מתגלגלים באדם אחד מדוע נסתבבה מ...

 קישורית מה קרה ליהודי שדיבר בזלזול על בנות לוט? איזה תבלין הוא כינוי לשכינה? שם המשיח: צמח! כמה מיליוני רביעיות של מים שילם ה' לזרעו של אברהם? מאחורי הקלעים - מדוע נסתפקו אנש...

 קישורית מדוע זכה אחשורוש לזרע יהודי?מה קרה כשלא הקשיבו לפסק הרב בענין האבן?מה השכר לבעל ה"תשב"ץ" על שהיה מנקה תדיר את ספריו?מדוע ולמי אמר ה"משך חכמה": &qu...

מידע אישי

62 חידושים
0 תגובות
310 נקודות
שם: אהרן פסין
אשמח להעלות לאתר שלכם את הגיליון החדש "מרגליות מדה כנגד מדה" בפרשה ובדף היומי
תאריך הרשמה: 11/2/2020