chiddush logo

תאיר נרי

כל החידושים של תאיר נרי | כל התגובות של תאיר נרי

http://https://vimeo.com/628051041שיעור עם הרב ניר בן ארצי שליט"א למוצ"ש נח תשפ"ב

הרב ניר בן ארצי שליט"א על דברי הגמרא בנדרים דף כ"ב עמוד א אומר שהאיסור בנדר או שבועה הוא כיוון שכשאתם נשבעים או נודרים אתם פועלים נגד הבחירה החופשית שנתן הקב"הלצפייה בדברי הרב 

מידע אישי

2 חידושים
0 תגובות
10 נקודות
שם: יניב לוי
למדתי בישיבה תיכונית ברחובות ולאחר מכן למדתי 3 שנים בישיבה גבוהה
תאריך הרשמה: 12/24/2020