chiddush logo

ניסי דורנו

כל החידושים של ניסי דורנו | כל התגובות של ניסי דורנו

 שלום מסתבר שלאורך כל הזמן בכלא פולארד הפריש כסף כדי לכתוב ספר תורה שיכנס לקבר יוסף. הלילה זה קרה...הכח של יוסף בבית האסורים שמר עליו ברוך ה'.

שלום לכולם. זאת שיחה של הרב הראל פדידה מפעיל קבוצות ניסי ה' ועוזו במדינת ישראל על ניסי הקמת המדינה ותקומת עם ישראל בארצו ב"ה. מוזמנים להפיץ. ולהתחבר לקבוצות השקטותשיחה של הראל פדידה, רב המרכז הרפ...

 שלום לכולם. ראו את המפה המצורפת. עמי ערב לא התביישו כלל לספר לפני מלחמת השחרור את כל תכניותיהם. הם פרסמו זאת בעיתון.  ראו איזו טבעת חנק הם תכננו ליצור על מדינת ישראל הצעירה והקטנה *ולחנוק א...

 שלום. זאת טבלה חשובה ויסודית להבנת ניסי מלחמת השחרור *חשוב מאוד להפיצה בתפוצה רחבה מאוד מאוד*. זאת תמונת המצב ההתחלתית וחשוב לראותה כך. שהרי במצב כזה הם יכלו לנצח במהירות רבה ואכזרית בנוק א...

 *תהליך תקומתו ותחיתו של העם היהודי במולדתו העתיקה לאחר כמעט אלפיים שנות גלות ופיזור הוא ללא ספק האירוע המופלא ביותר והייחודי ביותר בהיסטוריה האנושית.**עם קטן, שיצא לגלות של עשרות דורות, לא רק של...

 🍃פרשה ארצישראלית🍃*פרשת שמיני-*בפרשתנו מופיעים בע"ח המותרים לאכילה וכאלה האסורים.📜 ישנה רשימה מעניינת של *עופות* בפרק י"א, פסוקים י"ג- כ"א שרוב מאפייני...

 שלום לכולם. בתאריך כ"ז ניסן ה'תש"ט (שנת 49) הודיעו ראש ממשלת ישראל דוד בן גוריון ז''ל ושר האספקה והקיצוב דב יוסף ז''ל על *"תכנית הצנע" (תכנית מדינית כלכלית לצמצום במזון , ברכ...

 מי אמר?*"אין כמעט עם בעולם שאינסטינקט ההישרדות מפותח בו יותר מאשר בזה הנקרא 'עם הבחירה'. איזה עם עבר מכשולים רבים יותר מהעם הזה והצליח להימלט מהאסונות הכבדים ביותר של האנושות מבלי להשתנות. ...

מידע אישי

8 חידושים
0 תגובות
40 נקודות
שם: הראל פדידה
התבוננות על מציאות ימינו ראית והכרת ההשגחה העליונה
תאריך הרשמה: 4/22/2021