chiddush logo

אלעזר כהן

כל החידושים של אלעזר כהן | כל התגובות של אלעזר כהן

ב"ה, ערב שבת פרשת תזריע וימי ההכנה ליום הולדתו של הרבי - קכ"ב שנה, תהא שנת פלאות דגולות. כמדי שבוע מצרף סרטון שבועי קצר על הפרשה, והפעם נצלול שוב לדמותו של הכהן בתהליך טהרת המצורע והחשיבו...

ב"ה, ערב שבת מברכים חודש הגאולה ניסן, תהא שנת פלאות דגולות. כמדי שבוע מצרף סרטון שבועי קצר על הפרשה, והפעם דווקא על המפטיר - שבת החודש והנלמד ממנה... צפיה נעימה ומועילה! הרעיון עובד משיחת ה...

ב"ה, ערב שבת פרה, משנכנס אדר מרבים בשמחה, תהא שנת פלאות דגולות. כמדי שבוע מצורף סרטון שבועי על הפרשה, והפעם נבין מה העניין הפנימי של הפסוק 'אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה'... צפיה נעימה ומועילה...

ב"ה, ערב חג הפורים, משנכנס אדר מרבין בשמחה, תהא שנת פלאות דגולות. כמדי שבוע מצרף סרטון שבועי קצר על הפרשה, החג וסיום והתחלת הרמב"ם בשבוע הקרוב... והפעם ננסה לשלב בין כל הנתונים האלו - ש...

ב"ה, ערב שבת פרשת פיקודי - חזק, משנכנס אדר מרבין בשמחה, תהא שנת פלאות דגולות. כמדי שבוע מצרף סרטון שבועי קצר על הפרשה, והפעם נשווה בין תחילת החומש לסופו, יחד עם מסר חשוב לחיים בכלל, צפיה נעימה...

ב"ה, ערב שבת מברכים חודש אדר שני, משנכנס אדר מרבין בשמחה, תהא שנת פלאות דגולות.כמדי שבוע מצרף סרטון שבועי קצר על הפרשה, והפעם נעיין בנקודה קטנה ולא ידועה כל כך במחצית השקל - ובמסר המדהים מכך... צ...

 ב"ה, שבוע פרשת כי תשא, משנכנס אדר מרבים בשמחה, תהא שנת פלאות דגולות. כמדי שבוע מצורף סרטון שבועי על הפרשה, והפעם נלמד קצת על הקשר המיוחד בין משה רבינו לעם ישראל גם ברגעים הקשים של עמנו.....

ב"ה, ימים הסמוכים לפורים קטן, משנכנס אדר מרבים בשמחה, תהא שנת פלאות דגולות.כמדי שבוע מצורף סרטון שבועי על הפרשה, והפעם נתרענן במבט חדש ממה שנוכל ללמוד לחיינו מסיבת השמטת שמו של משה רבינו מפרשת תצ...

 ב"ה, יום הילולת משה רבינו ע"ה - ז' אדר ראשון, משנכנס אדר מרבים בשמחה, תהא שנת פלאות דגולות. כמדי שבוע מצורף סרטון שבועי על הפרשה, והפעם נלמד מסר עצום מתרומת המשכן... צפיה נעימה ומ...

 ב"ה, ערב שבת ראש חודש אדר ראשון, משנכנס אדר מרבים בשמחה, תהא שנת פלאות דגולות. כמדי שבוע מצורף סרטון שבועי על הפרשה, והפעם נכנס לעומק לאחד מדיני הפרשה... הרעיון עובד משיחת הרבי בליקוט...

 ב"ה, ערב שבת מברכים חודש אדר ראשון, תהא שנת פלאות דגולות. כמדי שבוע מצורף סרטון שבועי על הפרשה, והפעם על זהירות חשובה ומתבקשת בעקבות מתן תורה... הרעיון עובד מהתוועדות הרבי בשבת פרשת י...

ב"ה, ערב שבת שירה, תהא שנת פלאות דגולות. לפניכם רעיון קצר לפרשת בשלח, ובו נבין מסר הכרחי על 'חפים מפשע' ומפיו של רבי שמעון בר יוחאי... - צפיה נעימה ומועילה! הרעיון עובד מהתוועדות הרבי מליוב...

ב"ה, ערב יום הבהיר יו"ד - י"א שבט, 75 שנים לנשיאות הרבי נשיא דורנו, תהא שנת פלאות דגולות. לפניכם רעיון קצר לפרשת בא וליו"ד - י"א שבט, ובו נשווה בין ההפטרה השבת למצבנו כעת.....

ב"ה, ערב ראש חודש שבט - 'שנתבשר בשורות טובות', תהא שנת פלאות דגולות. לפניכם רעיון קצר לפרשת וארא, ובו נבין את סודה של מכת ברד והמסר לחיי היום יום שלנו... - צפיה נעימה ומועילה! הרעיון עובד מ...

ב"ה, יום הילולת 'הנשר הגדול' - הרמב"ם - וימים הסמוכים להילולת אדמו"ר הזקן - בעל התניא - כ"ד טבת, תהא שנת פלאות דגולות. לפניכם רעיון קצר לפרשת שמות, ובו נבין את הסדר ההדרגתי של ה...

מידע אישי

140 חידושים
8 תגובות
708 נקודות
שם: אלעזר כהן
קישור לארכיון 'נקודה למחשבה' המלא: https://drive.google.com/drive/folders/1GXwZ-XPdpVWfBgqVr2KpU3RQ3SA1VV0N
מין: גבר
תאריך לידה עברי: כ"ף אייר ה'תשנ"ח
תאריך לידה לועזי: 16/05/1998
תאריך הרשמה: 9/17/2021