chiddush logo

אלעזר כהן

כל החידושים של אלעזר כהן | כל התגובות של אלעזר כהן

 ב"ה, ערב שבת פרשת לך לך תהא שנת פלאות בכל.מצורף הרעיון השבועי לפרשת לך לך לצפיה, המדבר על השילוב המיוחד והקבוע בין פרשתנו לבין ז' מרחשון, עובד ונלקח משיחת הרבי מליו...

 ב"ה, ערב שבת פרשת נח תהא שנת פלאות בכל. מצורך רעיון שבועי קצר לפרשת נח לצפיה, עובד ונלקח משיחת הרבי מליובאוויטש זי"ע בלקוטי שיחות, כרך כ"ף, שיחה ג' לפרשתנו. מוקדש לעילוי נשמ...

 ב"ה, ערב שבת בראשית ומברכים החודש מרחשון תשפ"ב.איזה כיף להתחיל חומש חדש... ב"ה מצורף הרעיון השבועי לפרשת בראשית לצפיה, עובד ונלקח משיחת הרבי מליובאוויטש זי"ע בלקוטי שיחו...

ב"ה, הושענא רבה תשפ"ב, מפני קדושת המועד. מצורף רעיון שבועי על חג הסוכות לצפיה, נלקח משיחת הרבי מליובאוויטש זי"ע בהתוועדות יום ב' דחג הסוכות תשט"ז. מוקדש לעילוי נשמת חברי היקר...

 ב"ה, ערב שמיני עצרת ושמחת תורה תהא שנת פלאות בכל, מפני קדושת המועד. מצורף רעיון קצר לשמחת תורה לצפיה, עובד ונלקח משיחת הרבי מליובאוויטש זי"ע בשיחת 'שמחת בית השואבה' בליל ב' דחג הסוכ...

 ב"ה, ערב שבת פרשת האזינו תשפ"ב.מצורף רעיון קצר לפרשת האזינו לצפיה ולהורדה, ובו ננסה להבין מאיפה הגיעה המחשבה של בני ישראל לעצור את משה רבינו לעלות לקראת הסתלקותו להר נבו ומה ...

מידע אישי

6 חידושים
0 תגובות
30 נקודות
שם: אלעזר כהן
תאריך הרשמה: 9/17/2021