chiddush logo

אלעזר כהן

כל החידושים של אלעזר כהן | כל התגובות של אלעזר כהן

ב"ה, ערב שבת מברכים חודש תמוז, תהא שנת פלאות בכל.לפניכם רעיון קצר לפרשת קרח (לתושבי ארץ הקודש, תושבי חו''ל יכולים לראות את הרעיון בשבוע הקודם לפרשת שלח) לצפיה, ובו נבין כיצד באם נתמסר למען רצון ה...

ב"ה, ערב שבת פרשת שלח בארץ הקודש , תהא שנת פלאות בכל. לפניכם רעיון קצר לפרשת שלח (לתושבי ארץ הקודש, תושבי חו''ל יכולים לראות את הרעיון בשבוע הקודם לפרשת בהעלותך) לצפיה, ובו נלמד מהי התכונה שנד...

ב"ה, ערב סיום ימי התשלומין אחר חג השבועות, תהא שנת פלאות בכל. לפניכם רעיון קצר לפרשת בהעלותך (לתושבי ארץ הקודש, תושבי חו''ל יכולים לראות את הרעיון בשבוע הקודם לפרשת נשא) לצפיה, ובו נפנים מה צר...

ב"ה, ימי ההגבלה וההכנה למתן תורתנו הקדושה, תהא שנת פלאות בכל. לפניכם רעיון קצר לפרשת נשא (לתושבי ארץ הקודש, תושבי חו''ל יכולים לראות את הרעיון בשבוע הקודם לפרשת במדבר) ולחג השבועות לצפיה, ובו ...

ב"ה, ערב שבת מברכים חודש סיון, תהא שנת פלאות בכל. לפניכם רעיון קצר לפרשת במדבר (לתושבי ארץ הקודש, תושבי חו''ל יכולים לראות את הרעיון בשבוע הקודם לפרשת בחוקותי) לצפיה, ובו נבין שלא סתם היו שני ...

ב"ה, מוצאי ל"ג בעומר וערב שבת פרשת בחוקותי, תהא שנת פלאות בכל. לפניכם רעיון קצר לפרשת בחוקותי - חזק (לתושבי ארץ הקודש, תושבי חו''ל יכולים לראות את הרעיון בשבוע הקודם לפרשת בהר) לצפיה, ובו...

ב"ה, ערב שבת פרשת בהר, י"ג אייר - תחילת שנת השבעים לפטירת אחיו של הרבי, הוו''ח ר' ישראל אריה לייב ע"ה שניאורסון, תהא שנת פלאות בכל. לפניכם רעיון קצר לפרשת בהר (לתושבי ארץ הקודש, תושב...

 ב"ה, ערב שבת פרשת אמור, תהא שנת פלאות בכל. לפניכם רעיון קצר לפרשת אמור (לתושבי ארץ הקודש, תושבי חו''ל יכולים לראות את הרעיון בשבוע הקודם לפרשת אמור) לצפיה, ובו נחדד את חשיבות השפעת הדור ...

ב"ה, ערב כ"ח ניסן, 31 שנים לשיחה החשובה 'עשו כל אשר ביכולתכם' להוספה בפעילויות להבאת משיח צדקנו, תהא שנת פלאות בכל. לפניכם רעיון קצר לפרשת קדושים (לתושבי ארץ הקודש, תושבי חו''ל יכולים לרא...

 ב"ה, מפני קדושת המועד, ערב שביעי של פסח ושבת פרשת אחרי מות תהא שנת פלאות בכל. לפניכם רעיון קצר לשביעי של פסח ולשבת פרשת אחרי מות לצפיה, ובו נחיה נקודה קצרה מביאת משיח צדקנו המתקרבת ומהחג...

 ב"ה, ערב חג החירות, תהא שנת פלאות בכל. לפניכם רעיון קצר לשבת ולחג הפסח לצפיה, ובו נקלוט כיצד עלינו להקריב את קרבן הפסח גם ברגעים האחרונים של הגלות... - צפיה נעימה! הרעיון עובד ונלקח ע...

ב"ה, ימים הסמוכים לי"א ניסן - יום הולדתו ה-120 של הרבי מליובאוויטש, תהא שנת פלאות בכל.לפניכם רעיון קצר לפרשת מצורע - טהרה לצפיה, ובו נלמד על השינוי שהתרחש בשמה של פרשת השבוע במהלך השנים והקש...

ב"ה, ערב שבת ראש חודש חודש הגאולה ניסן, תהא שנת פלאות בכל. לפניכם רעיון קצר לפרשת תזריע - החודש לצפיה, ובו ננסה להבין קצת הכהן הגדול כאיש חסד יכול להכריז על יהודי דברים שאינם חיובים בטומאת הצר...

ב"ה, ערב שבת מברכים חודש הגאולה ניסן, תהא שנת פלאות בכל. לפניכם רעיון קצר לפרשת שמיני לצפיה, ובו נבין מהי בעצם התשובה שנתן משה רבינו לאחיו אהרן הכהן כאשר השכינה לא ירדה על מעשי ידיו ומה המסר א...

 ב"ה, ימי חג הפורים וערב שבת פרשת צו, תהא שנת פלאות בכל.לפניכם רעיון קצר לפרשת צו ולחג הפורים לצפיה ולהורדה ובו נחדד לעצמנו שוב מה החשיבות הגדולה ביותר להאיר את...

מידע אישי

44 חידושים
3 תגובות
220 נקודות
שם: אלעזר כהן
מין: גבר
תאריך לידה עברי: כ"ף אייר ה'תשנ"ח
תאריך לידה לועזי: 16/05/1998
תאריך הרשמה: 9/17/2021