chiddush logo

wchaimw

כל החידושים של wchaimw | כל התגובות של wchaimw

  האם מותר לחלק את שבע הברכות ליותר מאדם אחד?   כתב בברכת ה' [ח"ד, פ"ד, סד] "שבע ברכות של נישואין מברך אותם אחד מהקהל ולא החתן. ואין לחלק את הברכות בין כמה בני אדם, אלא אדם אחד ...

  שימוש הלכתי במי שמנהגו להקל   א. האם מותר לי לבקש ממישהו ש-'מנהגו' להקל לעשות לי משהו ש-'מנהגי' להחמיר?   קודם כל לפני שנפתח בסוגיה הגדולה הזאת נאמר כי באמת "מעשה שבת" במחלוקת הפ...

מידע אישי

2 חידושים
0 תגובות
10 נקודות
שם: חיים
אברך לשעבר בישיבת הר ברכה, סטודנט לפיסיקה בבר אילן בשילוב הכולל של הר ברכה נכון להיום.
תאריך הרשמה: 2/25/2010