chiddush logo

אביעד חזני

כל החידושים של אביעד חזני | כל התגובות של אביעד חזני

 בס"דאחת ההלכות התמוהות ביותר בט' באב, היא ההלכה האומרת שאין אומרים תחנון ביום זה. התנ"ך מגדיר את ט' באב כ"מועד" - "קרא עלי מועד לשבור בחורי".פסוק זה, תמוה הוא ביותר...

 קוראים אנו השבת את פרשת מסעי. נפגשים אנו בפרשה המסיימת את חומש במדבר וצועדת במעלה לקראת הכניסה לארץ. בתחילת הפרשה התורה מונה לנו את המסעות שעברו בני ישראל מרגע צאתם ממצרים, ועד ערבות מואב – שערי...

 בפרשת השבוע אנו קוראים על דיני עיר מקלט. אדם שרצח נפש בשוגג, גולה לעיר מקלט. בעיר המקלט יושב הרוצח השוגג, לומד תורה מהלויים ושוהה שם עד עת פטירתו של הכהן הגדול. מדהים ומרתק לראות את השקפת היהדות...

  השבת אנחנו קוראים את פרשת "אמור". בפרשת השבוע אנו קוראים על המועדים והחגים החלים עלינו במשך השנה. בהמשך הפרשה, פוגשים אנו מצווה מיוחדת במינה – מצוות ספירת העומר. שונה היא מצוות הספירה מכל המצו...

  השבת אנו קוראים את פרשת אמור. מהפסוק "ונקדשתי בתוך בני ישראל" המופיע בפרשת השבוע, למדו חכמנו זכרונם לברכה כי כל דבר שבקדושה צריך להיעשות בעשרה. קיום תפילה במניין, קריאה בתורה ומצוות רבות נוספו...

  השבת אנו קוראים את פרשת קדושים. לאחר שהתורה מצווה על דיני הצניעות, מוסיפה התורה פסוק נוקב ועוצמתי: "ולא תקיא הארץ אתכם בטמאכם אותה, כאשר קאה את הגוי אשר לפניכם". מזהיר אותנו בורא עולם, שאם חס ...

  בתחילת פרשת קדושים אומרת התורה: "דבר אל בני ישראל קדושים תהיו". מיד לאחר מכן מתחילה התורה לפרט את הציוויים הללו: כיבוד הורים, איסור גניבה וגזל, דאגה לעני, לגר ולאלמנה, לעיוור ולחרש. היינו מצפי...

  בפרשתנו אנו קוראים על יציאת מצריים, לאחר 210 שנים ארוכות של סבל, יוצא עם ה' מעבדות מצרים. ה' הוליך את בני ישראל דרך המדבר, לכיוון ארץ ישראל. בדרכם, הגיעו בני ישראל למדבר שור, ובמשך שלושה ימים ...

  בפרשתנו אנו קוראים על שלושת המכות האחרונות שמביא משה על מצרים. מכות קשות וכואבות, מכות שביסודיות ושיטתיות מערערים את אושיות החברה המצרית, את המבנה הכלכלי שלה, המבנה המלוכני שבה, המבנה התרבותי ...

  בפרשה אנו למדים על אזהרתו של משה את פרעה על מכת הארבה. כשעבדי פרעה מעכלים את משמעותה ההרסנית והכואבת של מכת הארבה, הם דורשים מפרעה לשחרר את בני ישראל. פרעה, מנהיגה של מצרים האדירה מוצא את עצמו...

  בפרשתנו אנו מתחילים מסע ארוך ומפותל – תהליך היווצרותו של עם ה', והפיכתו ממשפחה לעם. זהו תהליך סבוך ומרתק, המלא במורדות ועליות, נסיגות ונסיקות. לאחר כל המסע הארוך של אברהם ויצחק, יעקב שב לארץ כ...

  בסופה של הפרשה, יוסף הצדיק – הנמצא בבית הסוהר, פותר את חלומותיהם של שר האופים ושר המשקים. לאחר שיוסף מבשר לשר המשקים שפרעה ישיב אותו למשרתו, מבקש ממנו יוסף שכשיחזור למעלתו הראשונה, יפעל לשחרור...

  בפרשה אותה נקרא השבת בעז"ה, מספרת לנו התורה על "סולם יעקב". יעקב אבינו בורח מפני עשו אחיו אל לבן - אחי אימו. הוא יוצא מבאר שבע- מקום מגוריו לכיוון חרן. בלילה, מתגלה ליעקב בשנתו מחזה מדהים המכו...

  בפרשתנו אנו קוראים על עקרותה של רבקה אמנו. שנים רבות חכתה רבקה לבן, תפילות אינספור התפללו היא ויצחק בכדי שיזכו לצאצא ממשיך דרך. תופעה זו של ייסורים רבים וזמן רב של ציפייה לפני לידת הצאצאים מופ...

  פרשת השבוע שעברה - פרשת "בלק" מסיימת בצורה טרגית ביותר. לאחר הנפילה הכואבת של בני ישראל עם בנות מואב פורצת מגיפה ובה מתים 24,000 איש ממחנה ישראל. המגיפה מסתיימת רק לאחר שפינחס מוקיע את נשיא שמ...

מידע אישי

44 חידושים
13 תגובות
246 נקודות
שם: אביעד חזני
בחור ישיבה העוסק בלימוד וכתיבה. דברי התורה מתוך הקבוצה "דברי תורה זכרון יפתח" המופעלת בס"ד בפייסבוק: http://www.facebook.com/group.php?gid=324328660696&ref=ts דברי התורה יצאו לאור בספר "פתחי פרשה".
מין: גבר
תאריך לידה עברי: ב' ניסן
חיפה
תיכון: ישיבה קטנה "דרך חיים"
על תיכוני: מרכז הרב
מקום עבודה: עולם קטן
תאריך הרשמה: 3/4/2010