chiddush logo

avichay1100

כל החידושים של avichay1100 | כל התגובות של avichay1100

פרשת דבריםמהפרשה הזאת אנו לומדים כמה גדול כוחה של תפילהמסופר על משה רבינו שחטא בהקאה על הסלע של מרים במקום לדבר כמו שציווה הקדוש ברוך הוא ונענש בכך שהוא לא זכה להיכנס לארץ ישראלמשה התפלל שוב ושוב...

מידע אישי

1 חידושים
0 תגובות
6 נקודות
תאריך הרשמה: 7/27/2012