chiddush logo

אלון דורון

כל החידושים של אלון דורון | כל התגובות של אלון דורון

"ויחד יתרו", בנוסף על פירושו של רש"י, אפשר לומר מלשון אחד שכן לפני ששמע יתרו אודות עם ישראל היה בפיזור הנפש ולא ממוקד בעבודה אחת אלא עבד כל עבודת אלילים שקיימת. וכן שבעה שמות היו לו, כל...

מידע אישי

1 חידושים
0 תגובות
5 נקודות
שם: אלון דורון
תלמיד
תאריך הרשמה: 2/1/2013