chiddush logo

יהודה לוי

כל החידושים של יהודה לוי | כל התגובות של יהודה לוי

 בשמות פרק כד פסוק ז נאמר "ויקח ספר הברית ויקרא באזני העם ויאמרו כל אשר דבר ה' נעשה ונשמע". הגמרא(שבת פח.) מסבירה שהקב"ה הכריח את עמ"י לקבל את התורה ע"י כך שכפה עליהם הר...

מידע אישי

1 חידושים
0 תגובות
5 נקודות
תאריך הרשמה: 2/5/2013