chiddush logo

mose67

סוף מעשה במחשבה תחילה

הצהרה אישית על החזון והיעדים אשר מדריכים אותך בעולם התורה
"ב''ה מתכון לבן גאון (או לישיבה שמייצרת גאונים) בעקבות המצב שאנו רואים הרבה נושרים מישיבות ומהיהדות לדעתי צריך לעשות שינוי רציני (מי שפוחד משינויים יעשה זאת לפחות עבור הנושרים) הישיבה תחלק את 8 שעות הלימוד כך: עיונא, גירסא, משניות ותויו''ט, מדרשים, טור וב''י, שו''ע ונ''כ, חומש ומפרשי מקראות גדולות, נ''ך ומפרשי המקראות גדולות. בנוסף לכך: כל יום א' יהיה שעה עם מומחה לציצית (איך קושרים, מנהגים, מה פוסל וכו') תפילין, שעטנז, שופר, סימני עופות טהורים וכו' כל שבוע מצוה אחרת. כל יום ג' מומחה ליהדות פולין או טוניס או ברסלב או תימנים מי היו תולדותיהם רבותיהם ספריהם וכו'. כל יום ה' מומחה לניגוני חסידים ובקשות ופיוטי עדות כל שבוע עדה אחרת. בטוחני שכל הלומד בישיבה זו אהבתו לתורה וידיעותיו ישמרוהו נטוע חזק ביהדות וגם אם ינשור חלילה אז היהדות תהיה נזכרת במוחו כחוויה נפלאה."
mose67 (‏יום שני ‏01 ‏ינואר ‏2018)
כל החידושים של mose67 | כל התגובות של mose67

 ב''ה                        יחס התורה וההלכה לאשה [מעובד (חלקית – רק ההסברים ...

 ב''הרציתי לחקור לגבי מצוות ואהבת לרעך כמוך, האם הוא רק בגבר לגבר ובאשה לאשה או שאין חילוק,  הרי ברור שאם ילדה בת 3 או 6 מבקשת מים ואני נותן לה, וכן באשה לעזור עם עגלה לרדת מהאוטובוס אני מקי...

בראשית אותיות את בשיר (אות בשיר - רמז לטעמי המקרא), מטעמי המקרא אנו לומדים שה' רוצה שהלימוד יהיה בשמחה והנאה ועל פי זה הגעתי למסקנא שבהמשך:בעקבות המצב שאנו רואים הרבה נושרים מישיבות ומהיהדות לדעתי צרי...

 ב''האנו נתקלים לעתים בבחורים חסרי ידע בחלקי התורה וחסרי חשק בגמרא הנלמדת לדעתי לפחות בחלק מהמקרים סדר היום בישיבות צריך להיות מלא בכל חלקי התורה ולדוגמא: 9 עד 10 גמרא עיונא. 10 עד 11 גמרא גירסא....

 ב''ה                                   סגולה לפרנסה - אם בחוקותיבשיחת ש''פ וישב תשט''ו, תורת מנחם חי''ג ...

ב''הט''ו בשבט חל בשנה זו (ובשנים נוספות)בפרשת יתרו, וי''ל: 1) פירות אותיות פ(רשת) יתרו. 2) פרשת יתרו אותיות תשיר (ותודה לה' על ה)פרות. 3) (וישמע יתרו כהן מדין חותן משה)  את כל אשר עשה: אשר אותיות...

 ב''ה                      נתנה לאשר ישר בעיניו (רש''י בראשית א א)ידוע שעיתונאי בא לרבי מליובאוויטש ואמר לו מה יהיה על השלום עם הערבים והרבי...

 ב''ה יש שאלה ידועה לגבי ממצאים ארכיאולוגים הסותרים את התנ''ך ובאתי בזה להביא מקורות שחוקרים מסוימים בטעות או בזדון מתארכים דברים לזמן אחר כדי להלחם בתנ''ך. א] הקטע הבא ממכתבי הרבי מליוב...

 ב''הכידוע: מימצאים ארכיאולוגיים מצביעים על דמות מצרית עתיקה  אשר יש לה דמיון היסטורי ליוסף (חכם, פותר חלומות וכו') ונקראת בפפירוסים בשם אמחתפ. וחשבתי לעצמי שהמילה אמחתפ היא שיבוש של פת...

 ופשט את בגדיו ולבש בגדים אחרים (ו ג)הכוהנים שעבדו בבית-המקדש נצטוו ללבוש בגדים מיוחדים - בגדי כהונה. אחת העבודות במקדש הייתה הוצאת הדשן, שהצטבר על-גבי המזבח, אל מחוץ למחנה. על כך מצווה התור...

 האות אל"ף במלה 'ויקרא', בתחילת חומש זה, קטנה, ללמד על ענוותנותו של משה. למרות שהכיר בגדולתו, אמר בליבו, כי מעלותיו ניתנו לו במתנה מלמעלה ואין הוא צריך להתגאות בכך.ויקרא אל משה (וי...

ב''הבהקשר לפרשתנו ויקרא אל משה שבה מתחיל התינוק ללמוד. במדרש ויקרא-רבה' (ז, ג) שואל ר' אסי: "מפני מה מתחילים לתינוקות בתורת כוהנים ואין מתחילים ב'בראשית'?" ורב אסי מתרץ: "...

 וכל הנשים אשר נשא לבן אותנה בחכמה טוו את העזים (שמות לה,כו)השבת אנו קוראים בתורה על זריזותם של בני-ישראל, ושל הנשים במיוחד, בהבאת התרומות למשכן. אחת האומנויות המיוחדות ביותר של הנשים הייתה ...

 לחם לא אכל ומים לא שתה (שמות לד,כח)כשעלה משה למרום לקבל את התורה, שהה שם ארבעים יום וארבעים לילה, והתורה מעידה עליו: "לחם לא אכל ומים לא שתה".1נשאלת השאלה, איך ייתכן דבר כזה? והלו...

 ב''ה                                                      &...

מידע אישי

169 חידושים
54 תגובות
1005 נקודות
שם: משה בן אברהם
אברך כולל בעיה''ק טבריה
מין: גבר
טבריה
תיכון: ישיבה
תאריך הרשמה: 3/10/2010