chiddush logo

מה-הם + תפילה

נכתב על ידי zeev148, 10/2/2015

   "ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם"

    המשפטים = הם + שפטים או מה + מפשיט. אם בגדר בהמה שחפץ בהנאת עצמו, כגון תאוות אכילה (הם-הם) מושך על עצמו שפטים. ואם בגדר אדם, גימטריה מה, שפנימיותו שמתפלל תמיד (אותיות פנימיות של התיבה אדם: א-לפ, ד-לת, מ-מ) זוכה שה' עוסק בתיקונו ומפשיט ממנו קליפת המשיכה והעניין בגשמיות, בתאוות, ואת הרע הכולל.

תפלה לקיום התורה

ריבונו של עולם, עשה חסד עמדי וזכה אותי להתפשטות-הגשמיות עוד בעולם הזה, זכה אותי שכל חפצי יהיה לעשות נחת רוח לך יתברך, לעסוק בתורה בכוח ובהתמדה, לקבוע ולעמוד בעתים לתורה, להפיק את שמחת-החיים מיגיעת-התורה, מהתפילה, מההתבודדות, ומעסק הווידוי והתשובה. זכה אותי לתת לגופי את הנצרך לקיומו, ולבני ביתי את הכבוד, החיות והשמחה עד שתאיר לבנה כחמה, זכה אותי לחשוב רק מחשבות טובות, ויהיה שמך יתברך שגור בפי וקבוע במחשבתי, זכה אותי לטעום טעם גן עדן רוחני בכל תיבה בתפילה ובתורה, ואלמד ואתפלל רק כדי להסב נחת רוח לך יתברך, אתפלל עליך ותעלה עבודתי לשכינה הקדושה, וממילא תספק לי כל צרכי בלי שאניד עפעף ומבלי שאטעה להרהר בהבלי העולם, בתאוותיו ועסקיו. אנא, הנהג אותי כרצונך להנאתך ולטובתך על ידי שתזכה אותי להקדים לכל עשייה תפילה, ותהיה עבודת ה' – עבודתי היחידה – במשרה מלאה 24 שעות ביממה, בשמחה, בזריזות, מאהבה וביראה טובה. תוך התמסרות מוחלטת אליך בהתקשרות ובביטול לנחל נובע מקור חכמה, רבי נחמן בן פיגא זכותו תגן עלינו ועל כל עולמך

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה