chiddush logo

מה הצורך בכרובים? (4 תגובות לחידוש זה)

נכתב על ידי דביר, 10/2/2016

 "וְהָיוּ הַכְּרֻבִים פֹּרְשֵׂי כְנָפַיִם לְמַעְלָה, סֹכְכִים בְּכַנְפֵיהֶם עַל-הַכַּפֹּרֶת, וּפְנֵיהֶם, אִישׁ אֶל-אָחִיו; אֶל-הַכַּפֹּרֶת--יִהְיוּ, פְּנֵי הַכְּרֻבִים" (שמות כה, פסוק כ)

מה הצורך בכרובים, למה התורה מצווה להכין כרובים?

הרי יש בהכנת הכרובים סכנה גדולה של עבודה זרה, שיחשבו שיש להם כוח ויתחילו לעבוד אותם!?

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
יודע את התשובה? חושב אחרת
דיונים - תשובות ותגובות (4)
מוטי (18/2/2016)
דביר, הרמב"ם קודם כל עונה על השאלה הראשונה שלך - מה הצורך בכרובים - שזה כדי לקיים את אמונת קיום המלאכים. ואז כדי להסביר איך לא יטעו שהם האלוה אומר שכיון שהם שניים אז עם ישראל לא יטעה, כי אנו יודעים שהאלוה הוא אחד.
דביר (11/2/2016)
algaly הבנתי מדבריך שאתה טוען שהכרובים לא היו נגישים לכל אחד ולדעתך החשש לעבודה זרה פוחת,
אך האם המסתורין לא מגביר את הסכנה שיאמינו בכרובים? (להבדיל- באם הבודהה נגיש לכל אחד? לא יודע...)
מוטי- יישר כוח על המקור, כיווני בשאלתי לדעת גדולים,
מהרמב"ם יוצא כשיש שני כרובים שהם כנגד המלאכים, עדיין יאמינו באל אחד, רעיון זה מעניין ואני צריך עוד לחשוב עליו כי הנוצרים מאמינים בכמה כוחות והם לא רואים בכך סתירה...
algaly (11/2/2016)
הכרובים היו בקודש הקודשים שרק כהן גדול ביקר שם ופעם בשנה.
מוטי (11/2/2016)
כבר ביאר זאת הרמב"ם בספרו 'מורה נבוכים' חלק שלישי פרק מ"ה -

וידוע שהאנשים ההם היו בונים היכלות לכוכבים והיו משימים בהיכל ההוא הצורה שהיו מסכימים לעבדה - רצוני לומר: צורה מיוחסת לכוכב אחד או לחלק מגלגל. וציונו אנחנו שנבנה היכל לו ית' ונשים בו ה'ארון' שיש בו 'שני לוחות', שבהם 'אנכי ולא יהיה לך'. וכבר נודע שפינת אמונת הנבואה קודמת לאמונת התורה, שאם אין נביא - אין תורה; והנביא לא תבואהו הנבואה רק באמצעות ה'מלאך': "ויקרא מלאך יי", "ויאמר לה מלאך יי" - וזה הרבה מלספור - עד ש'משה רבינו' תחילת נבואתו הייתה ב'מלאך': "וירא אליו מלאך יי בלבת אש". הנה התבאר שאמונת מציאות המלאכים קודמת לאמונת הנבואה, ואמונת הנבואה קודמת לאמונת התורה. - וכאשר סכלו אנשי הצאבה מציאות האלוה יתברך ויתעלה, וחשבו שהנמצא הקדום אשר לא ישיגהו העדר כלל הוא הגלגל וכוכביו, ושכוחות שופעות ממנו על הצלמים וקצת האילנות - ר
(להמשך התגובה לחץ כאן )

ציורים לפרשת שבוע