chiddush logo

זמנים לחג הפסח תשע"ו

נכתב על ידי dvir45, 30/3/2016

סוף מעשה במחשבה תחילה

הצהרה אישית על החזון והיעדים אשר מדריכים אותך בעולם התורה
"להוציא, ללמד ולעשות."
dvir45 (‏יום חמישי ‏13 ‏אוגוסט ‏2015)

 ערב פסח - יום שישי יד' ניסן א: 

אסור לאכול בערב פסח מצה רגילה, (למעט ילדים קטנים שלא מבינים בסיפור יציאת מצרים .) מותר לאכול מצה עשירה או מטוגנת עד שעה 16:30 
( סוף שעה תשיעית) (יש שאינם אוכלים מצה עשירה כל הפסח .) 
ב: בסוף הארוחה האחרונה של החמץ, צריך לטאטא את מקום האוכל מפירורי חמץ. 
ג: צריך להימנע בערב חג מניתוחים, תרומת דם, בדיקות דם, וטיפול שיש בו הוצאת דם, למעט טיפולים דחופים של פיקוח נפש. בכל מקרה של ספק יש לשאול רב. (תס"ח ס"י) . 
ד:צריך להגעיל את הכלים עד סוף זמן איסור אכילת חמץ. (צריך להתייעץ עם רב כשצריך להגעיל כלים בחול המועד).  
תענית בכורות: 
א: בכורים זכרים מגיל בר מצווה, צמים בערב פסח, צום זה נקרא 'תענית בכורות'. 
ב: בכור לפני בר מצווה, יש נוהגים שהאבא צם עבורו. ואם גם האבא בכור, צמה עבורו האימא. 
ג: חולה אפילו שאין בו סכנה פטור מהצום, ורצוי שישתתף בסעודת סיום מסכת. : 
ד מי שמשתתף וטועם בסעודת מצווה (סיום מסכת וכדומה), פטור מהצום , וכך מומלץ לעשות. 
ה: יש קהילות שלא נהגו לצום תענית בכורות כלל בערב פסח. וכך נהגו מקצת ק"ק תימן. 

איסור מלאכה בערב פסח: 
א: צריך להסתפר ולהתגלח (במכונה כשרה או במשחה) לכבוד החג, מותר להסתפר אצל ספר יהודי רק עד חצות היום.  12:37 שעון קיץ). אחרי חצות מותרת תספורת עצמית , או אצל ספר גוי. 
ב: אסור לעבוד מחצות היום. (כביסה, תפירת בגדים חדשים וכד'). אבל מותר גם אחרי חצות לתקן בגד קרוע, לגהץ בגדים, לצחצח נעלים ולגזוז ציפורניים לכבוד החג. 
ג: מותר לבעלי חנויות למכור גם אחרי חצות, מותר אחרי חצות לעשות מלאכות שמותרות בחול המועד , ומותר לעשות אז מלאכה על ידי .גוי
 9 פעולות חשובות בבוקרו של ערב החג :
  לוודא שהחמץ נמכר לגוי, ולסיים את הכשרת המטבח והכלים.  לארוז את כלי החמץ, ולהצניע אותם עד אחרי החג.  לרכז את שאריות החמץ המיועדות לשריפה ולהתארגן לקראת שריפתם.  לצחצח שיני ,ים להחליף את מברשות השיניים, לנקות ולצחצח שיניים תותבות.  לפנות את פח האשפה הביתי, לשטוף אותו היטב, לשים בפח שקית ניילון חדשה.  להחליף את המטאטא או לנקות אותו היטב מפירורי חמץ.  להחליף את שקית האיסוף בשואב האבק, ולהשליך את המשומשת לאשפה. 

סוף זמן אכילת חמץ: (לפי שעון קיץ) . עד שעה 09:53 ויש מחמירים 9:31  
סוף זמן שריפת חמץ: עד שעה 11:15 ויש מחמירים 10:47 
 
שריפת החמץ: 
א: לא מברכים על שריפת החמץ, צריך לסיים את השריפה עד סוף זמן שריפת חמץ. 
ב: רצוי לבער את החמץ דווקא בשריפה. רצוי לפורר אותו כדי שיישרף לגמרי. הגיע סוף זמן שריפת חמץ ולא נשרף לגמרי , צריך לשפוך עליו נפט או חומר פוגם אחר. ביטול החמץ: א: לפני סוף זמן השריפה, מבטלים את החמץ בנוסח הבא: 'כל חמירא וחמיעא דאיכא ברשותי דחזיתיה ודלא חזיתיה דביערתיה ודלא ביערתיה לבטיל ולהוי(יש מוסיפים – 'והפקר') כעפרא דארעא.' ב: צריך להבין מה שאומרים. תרגום הביטול בעברית הוא: 'כל חמץ ושאור שברשותי שראיתיו ושלא ראיתיו שביערתיו ושלא ביערתיו יהא בטל ('והפקר') כעפר הארץ'. 
ג: אם הבעל לא יכול לבטל את החמץ מכל סיבה שהיא, תאמר האישה את נוסח הביטול. ל

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה