chiddush logo

דיבור חול בשבת (1 תגובות לחידוש זה)

נכתב על ידי אריאל אליעזר, 9/12/2010

 מובא בהלכות  שבת   "ודבר דבר  שלא יהא  דיבורך  של שבת כדיבור  של חול,  הלכך אסור  לומר דבר פלוני   אעשה למחר  או  סחורה פלונית  אקנה למחר".

ויש  לשאול,  האם מותר  להגיד  בדרך  של  סיפור דברים  בעלמא,  למשל-  לבוא ולהגיד  דרך סיפור דברים  שפלוני צובע   את דירתו למחר.

וכן האם מותר להגיד   "מחר אני צובע את הדירה"   ולאמיתו   של דבר  לא  הוא בעצמו  צובע את הדירה  (שאז  בודאי  הדבר היה אסור)   אלא   הוא מינה שליח   לצבוע  לו   את  הדירה-  האם מותר  ??

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
יודע את התשובה? חושב אחרת
דיונים - תשובות ותגובות (1)
אברהם (15/12/2010)
מלשון הרמב"ם בהלכות שבת פרק כ"ד ה"ד
מותר לאדם לומר לפועל, הנראה שתעמוד עימי לערב; אבל לא יאמר לו, היה נכון לי לערב--שנמצא עושה חפצו בשבת. ואסור לרוץ ולדלג בשבת, שנאמר "מעשות דרכיך" (ישעיהו נח,יג)--שלא יהא הילוכך בשבת כהילוכך של חול. ויורד אדם בור ושיח ומערה, אפילו הן מאה אמה; ומטפס ויורד ושותה, ומטפס ועולה. ואסור להרבות בשיחה בטילה בשבת, שנאמר "ודבר דבר" (שם)--שלא יהא דיבורך של חול כדיבורך של שבת.
נראה שמותר אך יש למעט בסגנון דיבור כזה