chiddush logo

הרב יוסי איתן

כל החידושים של הרב יוסי איתן | כל התגובות של הרב יוסי איתן

 "כי עצור עצר ה' בעד כל רחם לבית אבימלך" –"אמר ר' אלעזר שתי עצירות הללו למה אחת באיש שכבת זרע שתים באשה שכבת זרע ולידה" (בבא קמא,צ"ב,א) עיכובי פריון הינו שם כו...

 "וְהָיָה לְאוֹת בְּרִית בֵּינִי וּבֵינֵיכֶם" "אמר רב נחמן בר יצחק: דנין אות ברית ודורות מאות ברית ודורות –מכאן למילה שדוחה שבת" (שבת,קלב,א) תינוק שנולד בשבת, מילתו ב...

בתחילת פרשיות בראשית מצינו כמה פעמים שינה והרדמה. אדם הראשון ביצירת אשתו, נח בשכרותו, אברהם אבינו בברית בה"ב, לוט ובנותיו, ועוד חלומות בעת השינה. השינה הינה מרכיב הכרחי בסדר יומו של אדם, וממלא...

 בגיליון הקודם עסקנו בנטילת ריטלין בשבת ויו"ט לפני תפילה או לימוד תורה, והסקנו (בהסתמך על פוסקים חשובים) שהדבר מותר לכאלה שהעדר התרופה תפגע בתפקודם ותגרום להם צער משמעותי. שאלת לק...

 ריטלין או קונצרטה הינן התרופות הנפוצות ביותר לטיפול רפואי בהפרעת קשב וריכוז, בעיקר על רקע היפר-אקטיביות ((ADHD או קושי המוגדר ADD. התרופה מכילה מתילפנידאט שהוא חומר פסיכו-אקטיבי המשפיע על...

 "אָרוּר מַכֵּה רֵעֵהוּ בַּסָּתֶר" מלבד לשון הרע, פגיעה "סמויה" בזולת מתרחשת במעשים שיש בהם נזק בריאותי לסביבה, גם מבלי שהמזיק התכוון לכך. למשל, המעשן בסביבת אנשים נוספים...

 ""וכתב לה ספר כריתות ונתן בידה"... "...תזכו לבניין עדי עד". כך נהוג לאחל לזוג הבא בברית הנישואין. עם זאת, התורה מאפשרת (ולעתים אף מחייבת) פירוד, אך הדבר קשה וכואב ...

 "כל מכשול שיש בו סכנת נפשות מצות עשה להסירו ולהישמר ממנו ולהיזהר בדבר יפה יפה שנאמר: 'השמר לך ושמור נפשך" (רמב"ם,רוצח ושמ"ה,י"א,ד) פשט הפסוק עוסק בשמירת הנפש במובן...

ככלל אין הבדל בתוקף החיוב בין ת"ב בזמנו למצב שחל בשבת ונדחה למחרתו. בכל זאת מצינו הקלות מסוימות, כגון כאשר יום המילה חל ביום זה, רשאים בעלי הברית -הורים, מוהל וסנדק, לאכול אחרי מנחה גדולה (ולא...

 הפרשיה המסיימת את חומש במדבר עוסקת בירושת בנות צלפחד שהיו חכמניות, דרשניות וצדקניות (ב"ב,קי"ט). לו היה אביהן מאריך ימים, היה בוודאי זוכה לרוות נחת, למרות שלא היו לו בנים... לפני י...

האם חובת הצום כוללת גם הימנעות משטיפת חלל הפה והשיניים, או דווקא בליעה לתוך מערכת העיכול? שאלה מעין זו נשאל ר' אמי ע"י האמורא שהיה שונה באזניו דברי התנאים (ברכות,י"ד,א): "השרוי בת...

 "לכה איעצך –ומה היא העצה? -אלוקיהם של אלו שונה זימה הוא" (סנהדרין ק"ו,א) מקובל שנשים אינן נמנעות מלטפל ע"י רופא גבר, ולעתים גם להפך, ויש לבחון זאת הן מצד איסור נגיעה (שב...

 בראש הפרשה עניין טומאה וטהרה. גם כשיש פרה אדומה (שנזכה בב"א) צריך המיטהר לטבול במקווה כשר. טבילה במים חיים היא הבסיס לכל הליך של טהרה, בין באדם בין בכלים. רוב הטבילות בזמננו אינן טבילות ...

 "כל פטר רחם לכל בשר...אך פדה תפדה" פטר רחם הוא הוולד הראשון שיצא מרחם אמו בדרך הטבעית (ולא בניתוח קיסרי). כאשר זהו בן זכר ששני הוריו ישראלים –חלה חובת הפדיון. פטר רחם אינו בהכרח ...

  לעולם ישתדל להיות עטוף בכסות המחויבת בציצית...  ובשעת התפילה, צריך להיזהר ביותר" (רמב"ם,ציצית,ג,יב)התייחדה הציצית שהיא חובקת את היהודי במשך כל היום, לרבות בשעה שעוסק בע...

מידע אישי

289 חידושים
2 תגובות
1467 נקודות
שם: הרב יוסי איתן
רב במכון פועה
מין: גבר
תאריך הרשמה: 3/16/2010