chiddush logo

ציצית וחלה

נכתב על ידי הרב יוסי איתן, 22/6/2016

  לעולם ישתדל להיות עטוף בכסות המחויבת בציצית...  ובשעת התפילה, צריך להיזהר ביותר(רמב"ם,ציצית,ג,יב)

התייחדה הציצית שהיא חובקת את היהודי במשך כל היום, לרבות בשעה שעוסק בעניינים גשמיים ובצרכי גופו. משום כך, בגד שיש בו ארבע כנפות ופתילי ציצית, אינו תשמיש קדושה המחייב זהירות יתרה וגוף נקי, אלא תשמיש של מצווה שאין בו קדושה ורק אין לנהוג בו בדרך בזיון (משנה-ברורה,פ,סק"ד). לפיכך, חולים או הסובלים מבעיות עיכול, אינם צריכים להסירה, ומותר אף להיכנס לבושים בה לבית הכסא משום שכך הוא דרך הטבע של התנהלות האדם במשך היום. ברם, טלית גדול הינה בגד המיוחד לתפילה, וכתבו הפוסקים שאין להיכנס בה לשירותים או לבית המרחץ משום שיש בכך בזיון. אולם מאחר ואין בעיה מהותית להיות בציצית במקום זה, אין הסרתה לצורך כניסה לשירותים נחשבת היסח הדעת, והנצרך לכך במהלך התפילה, ולשם כך הסיר את הטלית -אינו חוזר ומברך כאשר לובשה שוב. ואף שהשו"ע קבע שכל הסרת טלית מחייבת ברכה מחדש כאשר מתעטפים בה שוב (או"ח,ח,יד) כתבו רבים מן הפוסקים הספרדים (בן איש חי, יבי"א) שבמצב זה עדיף שלא לברך משום "ספק ברכות להקל". ונראה שמותר להיכנס בטלית לחדר האמבטיה הביתי (שאין בו שירותים) לזמן קצר, כי בדרך כלל המקום נקי ואינו מיוחד רק למרחץ אלא גם לתשמישים אחרים כמו רחיצת ידיים או פעולות הדורשות הסתכלות במראה.

מצוות ציצית שבפרשתנו ניתנה לגברים (-מצוות עשה שהז"ג) וקיומה דווקא ע"י הגברים משקף את המסורת מדורי דורות שאל לנו לפגוע בה. במקביל, מצוות הנשים בפרשה היא הפרשת חלה, שנמסרה להן בעדיפות ראשונה(ירושלמי,שבת,ב,ו בסופו) וע"פ המשנה בשבת, הקפדה עליה מרבה זכות ללידה קלה ובריאה.

על הציצית כתב הרמב"ם (שם)"אף על פי שאין אדם מחויב לקנות טלית ולהתעטף בה... אין ראוי לאדם חסיד לפטור עצמו ממצווה זו" ועל חלה כתב(ביכורים,ו,ט"ז): "אסור לאדם לעשות עיסתו פחות פחות מכשיעור כדי לפטרה מן החלה". משתי המצוות אפשר להיפטר אם מאד רוצים... אולם ערכם וייחודם, זה לגברים וזו לנשים, דורשת השתדלות ונחישות לקיימם!

"בזכות הציצית ניצולו חנניה מישאל ועזריה מתוך כבשן האש(מדרש ר' אליעזר,י"ד). בימים אלה לפני 24 שנים (שלום הגליל -סולטן יעקב) ניצלו מפגיעת כוחותינו ידידינו הרב דוד תורג'מן (ראש הישיבה ומוסדות התורה בדימונה) וצוותו, בזכות הנפת הציצית בה היו עטופים!  

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה