chiddush logo

DoarHamikdash

כל החידושים של DoarHamikdash | כל התגובות של DoarHamikdash

ב"הפרשת שמיני - פרשת המקדש משה מעמיד את המשכן בימי המילואים שבע פעמים – על שום מה? הרב ישראל אריאל שליט"א ראש ישיבת המקדש וראש ומייסד מכון המקדש     ס...

 חידון המקדש מבית מכון המקדש   חידת השבוע  - פרשת שמיני   יש לשלוח את תשובתכם עד יום שלישי. מבין כל המשיבים נכונה, יוגרל פרס מבית מכון המקדש – אחת לח...

 ב"ה שביעי של פסח - פרשת המקדש גאולת ישראל: בחיפזון? - או 'קימעא קימעא'? הרב ישראל אריאל שליט"א ראש ישיבת המקדש וראש ומייסד מכון המקדש       ...

 חידון המקדש מבית מכון המקדש   חידת השבוע  - שביעי של פסח   יש לשלוח את תשובתכם עד יום שלישי. מבין כל המשיבים נכונה, יוגרל פרס מבית מכון המקדש – אחת ...

 ב"הפרשת צו - פרשת המקדש המאדירים את הניסים שבמקדש – עושים שלא כתורה הרב ישראל אריאל שליט"א ראש ישיבת המקדש וראש ומייסד מכון המקדש     ראיתי חוב...

 חידון המקדשמבית מכון המקדש   חידת השבוע  - פרשת צו   יש לשלוח את תשובתכם עד יום שלישי. מבין כל המשיבים נכונה, יוגרל פרס מבית מכון המקדש – אחת לחודש. ...

 ב"ה  פרשת ויקרא - פרשת המקדש דם קרבנו של אגריפס למטה ודם קרבנו של עני למעלה   הרב ישראל אריאל שליט"א ראש ישיבת המקדש וראש ומייסד מכון המקדש &nb...

 חידון המקדש מבית מכון המקדש   חידת השבוע  - פרשת ויקרא   יש לשלוח את תשובתכם עד יום שלישי. מבין כל המשיבים נכונה, יוגרל פרס מבית מכון המקדש – אחת לח...

 חידון המקדש מבית מכון המקדש   חידת השבוע  - פרשת ויקהל פקודי   יש לשלוח את תשובתכם עד יום שלישי. מבין כל המשיבים נכונה, יוגרל פרס מבית מכון המקדש – ...

 ב"הפרשת ויקהל פקודי - פרשת המקדש פרשת החודש הרב ישראל אריאל שליט"א ראש ישיבת המקדש וראש ומייסד מכון המקדש   בשבת 'פרשת החודש' נשמעת מעל במת בתי הכנסת בישרא...

 ב"ה  פרשת כי תשא - פרשת המקדש מחצית השקל – מצוה ההופכת עם עבדים – לממלכת כהנים חמש פרשיות עוסקות במשכן – על שום מה?   הרב ישראל אריאל שליט"א ראש י...

 חידון המקדש מבית מכון המקדש   חידת השבוע  - פרשת כי תשא   יש לשלוח את תשובתכם עד יום שלישי. מבין כל המשיבים נכונה, יוגרל פרס מבית מכון המקדש – אחת ל...

 ב"ה  פרשת תצוה - פרשת המקדש תפילת חנה במשכן שילה: האם היתה בהתערבות אורים ותומים?   הרב ישראל אריאל שליט"א ראש ישיבת המקדש וראש ומייסד מכון המקדש &n...

 חידון המקדש מבית מכון המקדש   חידת השבוע  - פרשת תצוה   יש לשלוח את תשובתכם עד יום שלישי. מבין כל המשיבים נכונה, יוגרל פרס מבית מכון המקדש – אחת לחודש....

 חידון המקדש מבית מכון המקדש   חידת השבוע  - פרשת תרומה   יש לשלוח את תשובתכם עד יום שלישי. מבין כל המשיבים נכונה, יוגרל פרס מבית מכון המקדש – אחת לח...

מידע אישי

1084 חידושים
215 תגובות
5867 נקודות
שם: מתקדמים למקדש
מהמכון לכהנים - "נזר הקודש" שעל יד מכון המקדש
תאריך הרשמה: 2/22/2016