chiddush logo

DoarHamikdash

כל החידושים של DoarHamikdash | כל התגובות של DoarHamikdash

 ב"הדבר תורה  לאור המקדש פרשת בשלח - פרשת המקדש משה החסיד הרב ישראל אריאל שליט"א ראש ישיבת המקדש ויו"ר ומייסד מכון המקדש   על הפסוק - "ויקח ...

 חידון המקדשמבית מכון המקדש   חידת השבוע  - פרשת בשלח   יש לשלוח את תשובתכם עד יום שלישי. מבין כל המשיבים נכונה, יוגרל פרס מבית מכון המקדש – אחת לחודש. ...

 ב"הפרשת בא - פרשת המקדש אלהי העברים  הרב ישראל אריאל שליט"א ראש ישיבת המקדש וראש ומייסד מכון המקדש     מצינו בענין שליחותם של משה ואהרון אל פר...

 חידון המקדש מבית מכון המקדש   חידת השבוע  - פרשת בא   יש לשלוח את תשובתכם עד יום שלישי. מבין כל המשיבים נכונה, יוגרל פרס מבית מכון המקדש – אחת לחודש...

 ב"הפרשת וארא - פרשת המקדש סוף מעשה - במחשבה תחילה הרב ישראל אריאל שליט"א ראש ישיבת המקדש וראש ומייסד מכון המקדש 'הוציאוני היום ואיני מבקש כלום' פתיחת הפרשה נראית...

חידון המקדש מבית מכון המקדש   חידת השבוע  - פרשת וארא  יש לשלוח את תשובתכם עד יום שלישי. מבין כל המשיבים נכונה, יוגרל פרס מבית מכון המקדש – אחת לחודש. &nb...

 ב"הפרשת שמות - פרשת המקדש השליחות עושה את האדם - ל'בריה חדשה' הרב ישראל אריאל שליט"א ראש ישיבת המקדש וראש ומייסד מכון המקדש   'לכה ואשלחך!' זאת הקריאה אשר ק...

 חידון המקדש מבית מכון המקדש   חידת השבוע  - פרשת שמות   יש לשלוח את תשובתכם עד יום שלישי. מבין כל המשיבים נכונה, יוגרל פרס מבית מכון המקדש – אחת לחו...

 ב"הדבר תורה  לאור המקדש פרשת ויחי - פרשת המקדש ישימך אלהים כאפרים וכמנשה הרב ישראל אריאל שליט"א ראש ישיבת המקדש ויו"ר ומייסד מכון המקדש   כברכת י...

 חידון המקדש מבית מכון המקדש   חידת השבוע  - פרשת ויחי   יש לשלוח את תשובתכם עד יום שלישי. מבין כל המשיבים נכונה, יוגרל פרס מבית מכון המקדש – אחת לחו...

 חידון המקדש מבית מכון המקדש   חידת השבוע  - פרשת ויגש   יש לשלוח את תשובתכם עד יום שלישי. מבין כל המשיבים נכונה, יוגרל פרס מבית מכון המקדש – אחת לחו...

ב"הפרשת ויגש - פרשת המקדש הרב ישראל אריאל שליט"א ראש ישיבת המקדש וראש ומייסד מכון המקדש   מפגש יוסף ובנימין - והבכייה טבעי הדבר שכאשר נפגשים יוסף ובנימין אחר עש...

 חידון המקדש מבית מכון המקדש   חידת השבוע  - פרשת מקץ   יש לשלוח את תשובתכם עד יום שלישי. מבין כל המשיבים נכונה, יוגרל פרס מבית מכון המקדש – אחת לחוד...

 חידון המקדשמבית מכון המקדש   חידת השבוע  - פרשת וישב   יש לשלוח את תשובתכם עד יום שלישי. מבין כל המשיבים נכונה, יוגרל פרס מבית מכון המקדש – אחת לחודש. ...

 ב"הדבר תורה  לאור המקדש פרשת וישב - פרשת המקדש גדולה וענווה - בדמותו של יוסף הרב ישראל אריאל שליט"א ראש ישיבת המקדש ויו"ר ומייסד מכון המקדש   למ...

מידע אישי

1064 חידושים
206 תגובות
5749 נקודות
שם: מתקדמים למקדש
מהמכון לכהנים - "נזר הקודש" שעל יד מכון המקדש
תאריך הרשמה: 2/22/2016