chiddush logo

ריטאלין בשבת ובימים נוראים

נכתב על ידי הרב יוסי איתן, 28/9/2016

 ריטלין או קונצרטה הינן התרופות הנפוצות ביותר לטיפול רפואי בהפרעת קשב וריכוז, בעיקר על רקע היפר-אקטיביות ((ADHD או קושי המוגדר ADD. התרופה מכילה מתילפנידאט שהוא חומר פסיכו-אקטיבי המשפיע על מערכת העצבים המרכזית. לא רק ילדים, גם מבוגרים לא מעטים צורכים תרופה זו (הזקוקה למרשם רופא) ובהעדרה קשה להם להתרכז ולתפקד. במצבים קיצוניים, ניטלת התרופה מידי יום ביומו, ויש אשר נזקקים לתרופה רק לצורך לימודים וריכוז עיוני, ולא בעת עיסוקם בעבודה מעשית, ובכלל זה תפילה ארוכה או לימוד תורה.

האם מותר ליטול ריטלין לפני תפילה בשבתות ובפרט בימים הנוראים שבהם זוהי עבודת היום?

-ככלל, אסרו חכמים לקחת תרופות בשבת משום "שחיקת סממנים" שמתוך שאדם "לחוץ" על הריפוי, הוא עלול לטחון צמחים בשבת ולעבור על מלאכת טוחן. גזירה זו לא חלה על חולים ממש (גם ללא סכנה) אלא על "מחוש בעלמא" (שו"ע,שכ"ח,י). וכן לא חלה על בריאים (שם,ל"ז) אלא אם לוקחים התרופה כדי "לחזק מזגם" שאסור (משנ"ב סקק"כ בשם מג"א). לכאורה הסובל מהפרעות ריכוז אינו נחשב חולה, והתרופה ניטלת כדי "לחזק מזגו", והיה מקום לאסור ע"פ המשנ"ב הנ"ל.

ברם נראה שאלה היודעים שאי נטילת התרופה תקשה עליהם (או על סביבתם!) ותגרום להם צער משמעותי, מותר להם לקחת ריטלין וכד' לפני תפילה או לימוד בשבת ובר"ה ללא חשש, מהסיבות הבאות: 1.המטרה אינה ריפוי אלא מניעת צער משמעותי מראש בדומה לנטילת כדורי שינה לנזקקים שרבים התירו (הגרשז"א שולחן שלמה,שכ"ח,נ"ז; הגרע"י חזו"ע שבת ג' עמ' שס"ז). 2.צורך מצווה (–תפילה, לימוד תורה, אי הפרעה לשאר המתפללים...) (מנח"י,א,ק"ח ולמד זאת מהיתר אמירה לנכרי באיסור דרבנן במקום מצווה) 3.יש להקל יותר ביחס סממנים בימינו כי התרופות מיוצרות בבתי חרושת ונקנות בבית מרקחת והאדם הפרטי אינו יודע כיצד ליצרם (הגר"ח נאה, קצוה"ש,ז,קל"ד). 4.אדם בריא אינו להוט על התרופה ואין חשש שישחק סממנים (משנת יעקב,שכ"ח אך נראה שאינו כדברי המשנ"ב בשם המג"א). וכן פסקו הרב אריאל (באהלה של תורה,ב,מ"ד) והרב זילברשטיין (חשוקי חמד,בכורות,מא,א) יאריכו ימים ושנים, וכן משמע מפסקי הגר"ע יוסף הנ"ל.

בעלון הבא נתייחס בע"ה לנטילת ריטלין ותרופות אחרות ביוה"כ.   

כתיבה וחתימה טובה ושנת בריאות ושלוה וקיבול תפילות ברצון!

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה