chiddush logo

סימני הקטורת (1 תגובות לחידוש זה)

נכתב על ידי DoarHamikdash, 2/11/2016

 חידון המקדש

מבית מכון המקדש

פרס נאה מובטח מבית מכון המקדש

לראשונים שישלחו את התשובה הנכונה.


התשובה תפורסם ביום ראשוןן

והפרס לזוכים יישלח בדוא"ל


כתובת דוא"לnezerhakodesh@gmail.com לשליחת התשובה

חידת השבוע  – נח:

אחד עשר סימנים יש בסימני הקטורת. 

התורה מונה ארבעה מתוכם: 

צרי (נטף), צפורן (שחלת), חלבנה ולבונה. 

מדוע היא אינה מונה את יתר שבעת הסמנים?

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
יודע את התשובה? חושב אחרת
דיונים - תשובות ותגובות (1)
DoarHamikdash (6/11/2016)
רש"י בכריתות (ו, א) וכן הרמב"ן בשמות (ל, לח) נוקטים שיתר שבעת הסמנים ניתן להביא מכל צמח שיש בו שלשה תנאים:
א. יוצר עשן.
ב. ריחו נודף.
ג. מגידולי קרקע.
אך לדעת הרמב"ם (כלי מקדש ב, א) שמות הסמנים הם הלכה למשה מסיני.
ציורים לפרשת שבוע