chiddush logo

המלחמה על היחיד...

נכתב על ידי ישי פרי, 13/1/2011

מי שמתבונןמעט בין בתרי הפרשה יוכל לשלות נתון מדהים: משה רבנו מבקש מהעם להירגע, לפוש קמעא,ברגעים מותחי העצבים והדרמטיים האלו. "ה' ילחם לכם ואתם תחרישון" הוא מרגיעומעודד. אך מה איתו עצמו? גם הוא מיישם את בקשתו מהעם ומחריש ונושא עיניים לשמיים בדומיהחרישית? מתברר כי לא בדיוק..


ההוכחה המוחצתהיא מהעובדה שמיד לאחר מכן משיב לו האלוקים במטבע חריפה מה: "מה תצעק אלי, דבראל בני ישראל ויסעו".. כלומר: שמשה עצמו אכן כן צועק לאלוקיו, הוא לא שותק. איךניתן להסביר זאת? משה מצווה דבר מה והוא עצמו מפר זאת? האמנם?!


דומה כי חילוקמהותי קיים בין התפילה של משה רבנו לאלוקיו לבין תפילתן של ישראל, והדיוק הפעוט הזההוא זה שישפוך אור לרעיון המופלא הזה,  אותונציג עוד רגע.


מזוית שונהבוחן הנצי"ב [בעל ה"העמק דבר"] את תפילתו של משה. הרי לכאורה, מנתח,משה ידע גם ידע שהניצחון במלחמה עם פרעה הצורר כבר שמור לו, הוא צריך להיות הכי שאנןורגוע, אז למה הוא כן מתפלל? על מה?


אלא, מפרש הנצי"ב,ישנם שני פרספקטיבות במלחמות שמתנהלות באורח טבעי, יש את ההיבט הכללי - הציבורי הרחבויש את ההיבט הפרטי של כל חייל וחייל באופן אישי ופרטני. מעתה, למרות שיתכן שבאופןכללי מובטח לו לציבור שעומד על גבעת המנצח ניצחון מוחץ והנחלת תבוסה צורבת באויב, עדייןלא ימלט כי מספר יחידים כן ימצאו את מותם במלחמה הזו, [כמו זה שארע השבוע] והניצחוןהמובטח הוא אפוא על הכלל, על הציבור. גורלו של היחיד, גם אם מדובר באחוזים מזערייםשל ממש, מוטל בספק.   


על כך בדיוקהעתיר משה בתפילה ובזעקה, - על שלא יצא אף יחיד נפסד, שהמלחמה הזו לא תקפד באיבה חייאדם בכלל..


לכן נראה, שמשהכמנהיג אבהי חמלן וגדוש אמפתיה בוחר כן בדרך התפילה בו בזמן שהוא מצווה על העם להחריש,כי אכן כן, משה רבנו גם כשבתווך ריבואות של בני אדם, הוא רואה גם ודווקא את היחיד המצטעףונבלע כמעט בין ההמון, אצלו אין מושג של "ציבור" אצלו זה מחולק לתת-תתי ענפים– כל איש, יחיד ומיוחד.


אותו משה רבנוהוא, שנלחם בחירוף נפש ובתעוזה עילאית למען היחיד הנאנק, מידי עולו המצרי, מידי רועיצאן פזיזים וקרי רוח, ומידי יהודי שחובל באחיו, לא יתן משה שיתנקזו דמעות בעיניו שלמאן דהו, הוא ישקיע בו תעצומות נפש עילאיות. כולם מחרישים, אבל משה מסוגל וחש חובהלהתפלל ואף לזעוק, רוח אחרת נושפת בעורפו, הוא לא יחריש! דמותו של מנהיג אמיתי! [ראועוד גליון פרשת 12-שמות במאמר 'פרופיל של מנהיג אמיתי']

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה
ציורים לפרשת שבוע