chiddush logo

למען תצליח - איגרת הרמב"ן

נכתב על ידי דן, 13/11/2018

 פירוש על האגרת הרמב"ן


למען תצליח


אגרת הרמב"ן: תנצל מן הכעס שהיא מידה רעה להחטיא בני אדם:

למען תצליח : הכעס שהיא מידה רעה להחטיא בני אדם

נראה טוב לפרש על המאמר של הרמב"ן (רבי משה בן נחמן ) זקוצ"ל על "הכעס שהיא מידה רעה" להחטיא בני אדם . אפשר להביא מה שכותב הרב אברהם יצחק הכהן קוק זקוצ"ל בספרו "יש לך כנפי רוח" (עמוד כ"ח פרק כ' על הנושא מתגאים אנו בגאות ה')  על הגאווה , המידה הכי דבוקה לבני אדם. הרב קוק הסביר שיש סוג אחד של גאווה שמותר להקב"ה , וזה גם חשוב מאוד , זוהי "הגאווה בגאות ה' " הגאווה בעבודת ה' .
מידת הכעס שלפי הרמב"ן היא מידה רעה.  נכון היא מידה רעה , כי הכעס היא מידה הכי קשה לשלוט בה , ואם ב"ה אתה יכול לשלוט את הכעס , יש מצב שאתה יכול להציל חיי אדם . בדוגמא : בספר שמות פ' כי תשא : משה חזר למחנה אחרי שקיבל מה' יתברך את הלוחות הברית. ברגע שהוא ראה את העגל הזהב , הוא הרגיש כעס גדול ושבר את הלוחות וצמצם בעפר את הפסל של העגל. שתדעו אם חס ושלום משה ע"ה חזר במחנה , רואה את העגל הזהב , ומביא את הלוחות , הבני ישראל יחטאו במזיד , כי הם שמעו כבר את את הדיבור הראשון "אנכי ה' אלוקיך" לא קיבלו כבר את הלוחות , אז אין חוק על אסור ומותר , ופתאום מביא את הלוחות שרשום בתוכם "לא יהיה לך אלוהים אחרים" , מובן שהקב"ה רצה להרוס את העם ישראל , כי האיש ישראל שעובד עבודה זרה חייב מיתה . אז בכעסו , משה הציל את העם ישראל מהמוות.  וביטל את הגזרה עליהם.
נראה גם טוב להוסיף את המילה "מידה" לא השתמשה במשמעות הטובה. המידה , זו האזנה בין לטוב לרע . כעס כמו שראינו בקודם יכול להשתמש ב"מידה טובה". כל רגש ואופי שה' יתברך הכניס בתוכינו הם רק לטובתנו . עכשיו אנחנו צריכים לדעת איך להשתמש בה במידה הנכונה.
למען תצליח : כי המתגאה בלבו על הבריות , מורד הוא במלכות שמים : 

מי שמתגאה על הבריות , מורד הוא במלכות שמים . מי שמתגאה בגאות ה' עולה הוא במלכות שמים. כמו שאומר הרב קוק : "שרש הגאוה היא בקדשה גדולה, היא הגאוה הקדושה. מתגאים אנו בה' , באלקים הגדול, חרב גאוותינו. כמו שכתוב בזמר "אל אדון על כל המעשים"
החלק שאומר : "המתגאה על חיות הקודש ונהדר בכבוד על המרכבה" . מהפסוק הזה , אפשר להבין את המאמר של הרב קוק זצ"ל על "הגאוה בגאות ה'

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה