chiddush logo

קבלת עול התורה בשבועות

נכתב על ידי breslevmeir, 7/6/2019

בפרשת פנחס מוזכרים המוספים של כל המועדים, ובכל מועד ומועד מוזכר שהיה שעיר אחד לחטאת, אבל בשבועות מוזכר "ושעיר אחד" בלי חטאת ומסביר על זה הירושלמי אמר להם הקב"ה לישראל  כיוון שקיבלתם עליכם עול תורה מעלה אני עליכם כאילו לא חטאתם מעולם 


וקשה שבפרשת אמור כשהתורה מזכירה את הקורבנות שבאו עם שתי הלחם שזה חוץ מקרבנות המוספים שמזכירים בפנחס ושם התורה כן מזכירה שעיר עיזים אחד לחטאת 

וקשה שאם בבחינה של שבועות חז"ל אומרים שאין חטאת אז למה בפרשת אמור כן מוזכר חטאת 

ועוד צריך להבין מה כוונת חז"ל קיבל עליו עול תורה היה עליו לכתוב קבל עליו ללמוד תורה אבל מה זה עול ?

וביאור העניין:

בפרשת אמור כשכתוב חטאת מדובר בזמן הקרבת שתי הלחם שזה שחרית משא"כ פרשת פנחס מדבר על הקרבנות במוסף דהיינו כשאדם מתחיל ללמוד יש לו הרבה קשיים יש לו הרבה חטאת והעבודה של האדם זה לצאת מהקשיים שבתחילת הלימוד ולדבוק בתורה, שזה בעצם המוסף ששם אין חטאת

וההוראה שנלקחת מזה למעשה: 

כשאדם מתחיל ללמוד סוגיה בהתחלה יש לו הרבה בלבולים מריבוי הפרטים והקושיות שיש בעניין וזה גורם שלא יהיה לו סיפוק ושמחה מהלימוד, והעבודה שלו זה להתאמץ להבין את הסוגיה עד שהוא יבין ושלא יתייאש מלהבין וימשיך לסוגיה אחרת, כי בכך הוא עובר משחרית לשחרית - מחטאת לחטאת, ורק שיכנס ישר למוסף ששם אין חטאת.

ב. התורה אומרת "אם בחוקתי תלכו ומצוותי תשמרו" ומסבירים חז"ל שהכוונה שהיו עמלים בתורה וקשה למה פה חז"ל מבארים את המשמעות חוקתי אחרת מכל התורה שהכוונה מצוות, שהקב"ה גזר בלי טעם כגון פרה אדומה ופה חז"ל מסבירים שהכוונה עמל התורה שהרי לימוד התורה מובן לנו שבשביל לקיים את המצוות צריך לדעת את התורה

אז למה חז"ל לומדים זאת ב-"בחוקתי" ?

      2. ועוד צריך להבין מדוע חז"ל מדגישים לנו שצריכים לעמול בתורה ?                                                                   
       3. חז"ל תקנו לקרוא פרשת בחוקתי לפי שבועות מפני שתכלה שנה וקללותיה וצריך להבין על ידי מה כלים הקללות?                                                                                                          

וביאור העניין: 

פשטות הפסוק מוקשה, שמצד אחד כתוב חוק שזה ללא טעם והבנה, ומצד שני הפסוק אומר תלכו שעניינה של ההליכה זה להפך זה דבר עם טעם דבר מובן "דרכיה דרכי נועם " ועל זה מסבירים חז"ל שזה המצווה של עמל בתורה שכשמתחילים באופן של חוק באופן של קושי אבל ההמשך של לימוד התורה באופן כזה זה המשך של הליכה של נועם של הבנה בתורה.


להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה