chiddush logo

חז"ל - שְׂאוּ מָרוֹם עֵינֵיכֶם וּרְאוּ מִי בָרָא אֵלֶּה

נכתב על ידי אלון, 5/11/2019

 "אמר רבי שמעון בן יוחי: אבן טובה היתה תלויה בצווארו של אברהם אבינו, שכל חולה הרואה אותו, מיד מתרפא, ובשעה שנפטר אברהם אבינו מן העולם - תלאה הקדוש ברוך הוא בגלגל חמה" (בבא בתרא טז, ב)

                                                                                                                                                                                                                                                  

"ראשונים" ופרשנים רבים (רבינו בחיי, א. אלשיך, ועוד) מסבירים שכוונת הברייתא בדרך משל, והנמשל הוא: שאברהם אבינו היה מושלם בכל החוכמות, ובאמצעות ידיעותיו הרבות הוא קרב את הבריות תחת כנפי השכינה, בהראותו להם את חוכמתו הרבה של הבורא, וכך "כל חולה" בדעותיו או באמונתו, היה מתרפא, ובכך החדיר את האמונה בבורא עולם בקרב בני דורו וסילק מהם את האמונות התועות בעבודה זרה.

בחייו היה אברהם אבינו מדבר, משוחח ומשכנע את האנשים במציאות הבורא יתברך: "אבן טובה היתה תלויה בצווארו" - בגרונו, שממנו יצאו דברי חוכמה ומוסר להבהיר לעולם שיש בורא אחד ויחיד. לאחר שנפטר אברהם אבינו כבר לא היה מי שיכול ללמד את אמונת ה' כמותו, ומאז: "תלאה הקב"ה בגלגל חמה" - למציאותו של הקב"ה ניתן להגיע ע"י התבוננות בטבע, בגלגלי השמים, כמאמר הכתוב (ישעיהו מ, כו)"שְׂאוּ מָרוֹם עֵינֵיכֶם וּרְאוּ מִי בָרָא אֵלֶּה".

החתם סופר" זצ"ל (אורות חתם סופר, עמוד קיח) הולך בדרך זו ומרחיב, כי על כך נאמר בתהלים (יט, ב): "הַשָּׁמַיִם מְסַפְּרִים כְּבוֹד אֵ-ל וּמַעֲשֵׂה יָדָיו מַגִּיד הָרָקִיעַ" - מהתבוננות ביקום אפשר לדעת על קיום הבורא להביט ולבחון במעשי ה'.

החזון איש בספרו "אמונה ובטחון", מתאר את האדם, שיש לו "מקלות" בדמות אצבעות והוא מפעיל אותם בחכמה רבה, יש לו עיניים, אוזניים ושיניים - וכולם פועלים בהרמוניה מופלאה. האם ייתכן - שואל החזון איש - שאדם ירוקן קסת דיו על דף, ותצא לו תמונה מרהיבה ביופייה מורכבת ומסועפת, והכל יהיה במקרה? ברור שלא. אם יש תמונה שמורכבת מפרטים רבים, מישהו צייר אותה ולא קסת דיו שנפלה במקרה. אם כן, כיצד ייתכן שהאדם, המורכב מכל כך הרבה אברים הפועלים ביניהם בהרמוניה מופלאה, ייברא אף הוא במקרה?

כתב הרמב"ם (הלכות יסודי התורה א, א-ה): "יסוד היסודות ועמוד החכמות לידע שיש שם מצוי ראשון, והוא ממציא כל נמצא, וכל הנמצאים משמים וארץ ומה שביניהם לא נמצאו אלא מאמתת המצאו... והוא שהתורה אומרת אין עוד מלבדו, כלומר אין שם מצוי אמת מלבדו כמותו. המצוי הזה הוא אלוקי העולם אדון כל הארץ, והוא המנהיג הגלגל בכח שאין לו קץ ותכלית, בכח שאין לו הפסק, שהגלגל סובב תמיד ואי אפשר שיסוב בלא מסבב, והוא ברוך הוא המסבב אותו בלא יד ובלא גוף".

המתבונן בגוף האדם וביקום, על כל מהלכי גרמי השמים, אינו יכול להימלט מן המסקנה הבלתי נמנעת - כי חייב להיות בורא ליצירה המופלאה הזו, וגם לאחר הסתלקותו של אברהם אבינו ע"ה יש לבני אדם אפשרות להכיר את בוראם.

 

הרב יעקב שפירא שליט"א, "ותן חלקנו"


להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה