chiddush logo

"-

, 21/1/2020

   "-

:

 1. 38: "וֹשׁ בּ וּ וּ שׁמּ וֹ זּ כּ וּ נּ יִשׂ"
 2. 10-11: "וֹ שׁ תּ ' בּ בּ ' אַשׁ דּ שׁ מּוּ יִאָ כּ יּ שׁ יּ בּ יִוּ תּוּ תּוּ תּ בּ בּשׁ שּׁיִ שׁ "
 3. 22-23: "כּ ' בּשּׁ וּקּדּ וּדּלּ וּ וּ וּשּׁדּוֹ וּיּוֹ וּוּ אָ וּ שׁ שׁ שׁ שׁ אָ שׁ תּתּ בּ"
 4. 8: "יִ שׁ אָ שׁ בּאַבּ בּיִשׂ"
 5. 6-7: "[] וּ שׁ שׁ בּ וֹוּ ' בּ שׁוּ בּ ' יּ מּ תּ יּ מּ בּ וֹ בּ שׁוּ שׁ ' שׁ בּ בּ דּ וּ וֹ בּ שׁוּ"
 6. 5-6: " כּ יִ וּ וּ וּ וּנּ נּ וּ בּוֹהּ בּ אַ"
 7. 19: "יִוּ וּוּ וּ נּוּ שׁ כּ וֹ לּ אָ תּפּ"
 8. 9-10: " כּלּ תּוּ וּ בּ וֹוּ בּ יִוּ וּ וּ שׁוּ וּ תּ וֹ"
 9. 10: " וּ וּ מּ שׁוֹ שׁוֹ וּ בּ יִ נּ וֹ תּ"
 10. 4: " גּ אָ אַבּ אַבּ אָ יּ יּ אָ "
 11. 15: "וֹ יּוֹ וּ וֹ וּוּ וֹ שׁאָ וּשׁוֹאָ וֹ שׁ וֹ "
 12. 31: "וּ שׁ לּ בּ יִשׁ"
 13. 19: "לּוּ וּשׁ פּוּ וֹ"
 14. 24: "יִ ' וּוּ כּ כּבּוּוּ וּוּ מּנּוּ כּ יִשׂ"
 15. 8: "יִוּ ' כּ אָ מּנּוּ וּוּ כּ שׁ "
 16. 47: " בּבּ גּ שׁוֹ בּ"
 17. 11-12: "שׁוּ כּ וֹ שׂ יִשׁבּוּ אָ וֹ שּׁיִ יִשׁכּוֹ בּ יִ יִתּוּ וֹ"
 18. 10: "שׁ שׁ וּ"
 19. 16: " ' וֹ ' שׂ יִ"
 20. 5-6: " ' צּיּוֹ וּ בּוּ וּשׁ כּ יּ וּ שׁוֹ יִשׂ"
 21. 18-19: "יִשׁ [] שּׁ וּוֹ יִזּוּ יִ גּ דּוֹ קּ וּשׁפּ יִשׂ"
 22. 4: "יִוּ יּשׁ יִדּכּוּ שּׁ צּ"
 23. 21-22: "יִבּוּ יִוּ וֹ אַ בּשׂוֹ יִאָ שׁוֹ תּ"
 24. 26-27: "וּ בּוּ בּ גּבּ נּ כּ סּ בּבּוֹ יּשׂ פּ "
 25. 28-29: "יִ וּ בּוֹ גּוֹ בּוֹ אַפּוֹ אָ שׁ וֹ "
 26. 7: " שׁ וּוֹ וּ"
 27. 17-18: "פּ וֹ וֹ אָ גּ [] שׂוּ וּשׁ גּ כּ בּ"
 28. 22: "כּוּ וֹ בּוּוּ "
 29. 21: " כּ וּ וֹ יִשׂ " ()
 30. 14: "שׁ שׁ שׂ אָ שׁ שׁ דּ שׁ גּ כּשׂ שׁ שׁ שׁ שׁמּגּ כּשׂ צּדּ אָתּ שׁגּ "

(!) ,

1313
( )
? ? ? !
- (0)