chiddush logo

והיה עקב תשמעון וגו'

23/4/2021

 "והיה עקב תשמעון וגו' ושמר ה' אלהיך לך וגו' '' , הטעם שהתחיל בלשון רבים וסיים בלשון יחיד, נראה לומר על דרך מה שפירשו חז''ל הפסוק ועבדתם את ה' אלהיכם וברך את לחמך ואת מימך וגו'. 


שהתחיל בלשון רבין וסיים בלשון יחיד, לומר כאשר התפילה והמצוה נעשית ברבים, יגדל ערכה ומעלתה וכל אחד יקבל שכרו בנפרד למלא משאלות לבו, וזהו שאומר ועבדתם את ה' אלהיכם, דהיינו ברבים, וברך את לחמך ואת מימך והסירותי מחלה מקרבך, דהיינו כל אחד מה שצריך, ע''כ. 

וזהו רמז הפסוק, והיה עקב תשמעון את המשפטים האלה, לעבוד השי''ת בשיתוף רבים ושמרתם ועשיתם אותם ביחד, על ידי זה זוכים ושמר ה' אלהיך לך את הברית ואת החסד להיות כל אחד מקבל שכרו בנפרד כאילו הוא עשה את המצוה לבדו.
"ועתה ישראל מה ' אלהיך שואל מעמך כי אם ליראה את ה' '', מפסוק זה למדו רז''ל סמך למאה ברכות בכל יום, אל תקרי מה אלא מאה. 
ושמעתי שיש מי שרמז תיבת מה באותיות א''ת ב''ש, יהיו אותיות י''ץ גמטריא מ"ה. ואפשר לומר עוד מ''ה במילוי מי''ם ה''ה גמטריא מאה לרמוז כנזכר.
זכו את הרבים, ושתפו את דבר תורה הזה

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה