chiddush logo
נכתב על ידי עורך דין שמחה כהן, 22/8/2021

 תצהיר

תצהיר הינו מסמך ערוך בכתב כדת וכדין עפי' דרישות החוק ומשמש עדות לצורך הוכחת עובדות או חיזוק טענה עובדתית אותה טוען המצהיר במסגרת הליך משפטי.
תצהיר מוגש פעמים רבות כתחליף לעדות ראשית בבית משפט או להוכחת עובדות מחוץ לכותלי בית המשפט. פעמים מכח תקנה, החלטה שיפוטית או חיזוק טענה מטענות המצהיר בהגשת בקשה.
התצהיר מגולל עובדות שהן אמת לאמיתן מידיעה אישית. בסיום כתיבת התצהיר המצהיר חותם בפני המזהיר- עורך הדין וזאת לאחר שזוהה המצהיר ע"י עוה"ד עפ"י ת.ז. תקינה לוודא שהינו המצהיר.
המצהיר מוזהר ע"י עו"ד כי עליו להצהיר את האמת ואת כל האמת וכי אם לא יעשה כך, יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק.
בתום האזהרה, ולאחר חתימת המצהיר, עו"ד מאשר את דבר ההצהרה שנחתמה בפניו ביום פלוני במקום פלוני והזהיר אותו כדת וכדין.
פעמים שהתצהיר בא כסטנטיל קבוע מודפס ופעמים שהמזהיר עורך את התצהיר. לפיכך, יהיה על עורך הדיח חובה יסודית להסביר למצהיר את תוכן ההצהרה ויוודא שהמצהיר הבין אותה כהוגן בטרם חתימתו עליה, ההצהרה כפופה לסעיף 15 לפקודת הראיות.
ישנם עוד פרטים רבים בתצהיר שאין כאן המקום לפרטן ואשר הובאו רק מקצת הדברים.
 
דוגמאות לתצהירים.

תצהיר נוסע יוצא מישראל / נכנס לישראל לפני טיסה.
תצהיר על מעבר לדירה ושיבוץ.
תצהיר על עסקאות בין לאומיות.
תצהיר קבלת הנחה בצהרונים/ משפחתונים מי שהוא הורה יחידני.
תצהיר מחיר למשתכן.
תצהיר העברה ללא תמורה.
תצהיר הסתלקות מעיזבון.
תצהיר הסתלקות מירושה.
תצהיר הסתלקות קטין מירושה.
תצהיר הסתלקות מירושה לטובת אם/אב/אח/אחות.
תצהיר העדר חריגות בנייה.
תצהיר התנגדות לשטר.
תצהיר הורים יחידנים.
תצהיר רישיון תיווך.
תצהיר כיבוי אש.
תצהיר חיים משותפים.
תצהיר בעבור שימוש רכב הרשום בבעלות בן משפחה מקרבה ראשונה.
תצהיר בעבור שימוש ברכב הרשום בבעלות הורים - הצהרת ההורה.
תצהיר בעבור שימוש ברכב הרשום בבעלות בן משפחה.
תצהיר של טופס הצהרה על אי שימוש ברכב.
תצהיר עו"ד תו חניה.
תצהיר על שימוש / אי שימוש ברכב.
תצהיר אישור שימוש ברכב חברה.
תצהיר לקבלת מקום שמור לרכב נכה.
תצהיר ויתור סודיות.
תצהיר בבקשה לפשיטת רגל (חדלות פירעון).
תצהיר בהוצאה לפועל.
תצהיר בבקשה לעיכוב יציאה.
תצהיר חתימה לבן יחיד בשירות קרבי.

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (1)
עורך דין שמחה כהן (22/8/2021)
תצהיר
תצהיר הינו מסמך ערוך בכתב כדת וכדין עפי' דרישות החוק ומשמש עדות לצורך הוכחת עובדות או חיזוק טענה עובדתית אותה טוען המצהיר במסגרת הליך משפטי.
תצהיר מוגש פעמים רבות כתחליף לעדות ראשית בבית משפט או להוכחת עובדות מחוץ לכותלי בית המשפט. פעמים מכח תקנה, החלטה שיפוטית או חיזוק טענה מטענות המצהיר בהגשת בקשה.
התצהיר מגולל עובדות שהן אמת לאמיתן מידיעה אישית. בסיום כתיבת התצהיר המצהיר חותם בפני המזהיר- עורך הדין וזאת לאחר שזוהה המצהיר ע"י עוה"ד עפ"י ת.ז. תקינה לוודא שהינו המצהיר.
המצהיר מוזהר ע"י עו"ד כי עליו להצהיר את האמת ואת כל האמת וכי אם לא יעשה כך, יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק.
בתום האזהרה, ולאחר חתימת המצהיר, עו"ד מאשר את דבר ההצהרה שנחתמה בפניו ביום פלוני במקום פלוני והזהיר אותו כדת וכדין.
פעמים שהתצהיר בא כסטנטיל קבוע מודפס ופעמים שהמזהיר עורך את התצהיר. לפיכך, יהיה על עורך הדיח חובה יסודית להסביר למצהיר את תוכן
(להמשך התגובה לחץ כאן )

ציורים לפרשת שבוע