chiddush logo

גל גל

כל החידושים של גל גל | כל התגובות של גל גל

 בס''ד                       פרשת תזריע: האם יש למול תינוק שנולד מהול פתיחה בפרשת הש...

בס''ד  פרשות תזריע: האם כאשר מלים בשבת, מותר לבצע 'מציצה' פתיחה בפרשת השבוע כותבת התורה (יב, ב - ג) על מצוות המילה: אִשָּׁה֙ כִּ֣י תַזְרִ֔יעַ וְיָלְדָ֖ה זָכָ֑...

 בס''ד     פרשת שמיני: מה דין חתיכת בשר שהותז עליה חלב פתיחה בפרשת השבוע כותבת התורה, שכאשר מקריבים את קרבן המנחה, יש להניח את החלבים על גבי החזה לפני הקטרתם: ''וַיָּשִׂ&#...

 בס''ד     פרשת שמיני: האם מותר לאבל לגלח את שפמו פתיחה בפרשת השבוע מספרת התורה על מות נדב ואביהוא, ועל ההוראה לאהרון ולבניו הנותרים, שלא יגדלו את שיער ראשם ולא י...

 בס''ד                     פרשת צו: כיצד מודדים ד' אמות ברשות הרבים פתיחה בפרשת השבוע כותבת ה...

 בס''ד                        פרשת צו: האם חובה לומר קורבנות פתיחה פר...

 בס''ד     פרשת ויקרא: מדוע לדעת התימנים יש לחלוט עוף לפני בישולו פתיחה בפרשת השבוע כותבת התורה על הקרבת הקורבנות, הכוללת בין השאר הזאת הדם על המזבח. עוד ממשיכה התורה...

בס''ד                                 פרשת וי...

 בס''ד פורים: האם יש להזכיר 'מעין המאורע' בסעודה המסתיימת במוצאי החג פתיחה הגמרא במסכת ברכות (מט ע''ב) דנה, מתי השוכח להזכיר מעין המאורע בברכת המזון, צריך לחזור ולברך שוב. למסקנתה רק בי...

בס''ד               פורים: האם מותר לשיכור לברך ולקרוא קריאת שמע פתיחה בעקבות הגמרא במסכת מגילה (ז ע''ב) הכותבת בשם רבא שיש ל...

בס''ד פרשת פקודי: האם מותר להפסיק בדיבור לאחר נטילת ידיים לסעודה פתיחה בפרשת השבוע כותבת התורה, שעל בני הכהנים לרחוץ ידיהם ורגליהם בכיור לפני הכניסה למשכן והקרבה למזבח: ''וְרָחֲצ֣וּ מִמ...

 בס''ד  פרשות ויקהל - פקודי: האם מותר לעבור ליד מנורה הנדלקת מחיישן פתיחה בפרשת השבוע מסמיכה התורה את הציווי על השבת, לציווי על הקמת המשכן. מכך שהציווי על השבת קודם בפסוק, למדו חז''ל...

 בס''ד    פרשת ויקהל: באלו מקרים מותר לומר לגוי לעשות מלאכה בשבת פתיחה בפרשת השבוע מזכירה התורה את מצוות השבת: ''שֵׁ֣שֶׁת יָמִים֘ תֵּעָשֶׂ֣ה מְלָאכָה֒...

 בס''ד    פרשת ויקהל: באלו מקרים מותר לומר לגוי לעשות מלאכה בשבת פתיחה בפרשת השבוע מזכירה התורה את מצוות השבת: ''שֵׁ֣שֶׁת יָמִים֘ תֵּעָשֶׂ֣ה מְלָאכָה֒...

 בס''ד              פרשת ויקהל: שיעור הנתינה במחצית השקל פתיחה בנוסף לקריאה הרגילה של פרשת השבוע, קוראים השבוע במפטיר את פרשיית ...

מידע אישי

604 חידושים
2 תגובות
3067 נקודות
שם: גל גל
מין: גבר
תאריך הרשמה: 6/10/2018