chiddush logo

קדושת ירושלים

נכתב על ידי דניאל ינאי, 27/5/2010

 

עיר הקודש - ליום ירושלים

ארבעים ושלוש שנים חלפו מאז שוחררה ירושלים וחוברה לה יחדיו. המתלוננים מתלוננים והציונים עדיין נרגשים מגאולת הבירה אליה השתוקקנו אלפיים שנה. על נהרות בבל שם ישבנו גם בכינו בזכרנו את ציון, לא שכחנו את ימינינו ולשוננו לא דבקה לחיכנו, היה האל בעזרנו והובקעו חומות העיר בידי בניה משחרריה.

קדושתה של ירושלים נודעה בזכות שני בתי המקדשות שנבנו בה על הר הבית, עם זאת מעטים יודעים את סוד ייחודה של ירושלים ופשר קדושת הר הבית.

אברהם אבינו נצטווה על עקידת יצחק בנו ככתוב "ויאמר קח נא את בנך את יחדך אשר אהבת את יצחק ולך לך אל ארץ המריה והעלהו שם לעלה על אחד ההרים אשר אמר אליך" (בראשית פרק כב פסוק ב). ארץ המוריה היא ירושלים ככתוב "ויחל שלמה לבנות את בית ה' בירושלים בהר המוריה" (דברי הימים ב' פרק ג פסוק א), הרי לנו קדושת המקום משום קדושת המעשה של אבות האומה אברהם ויצחק.

אך ייחודו של הר המוריה מכל ההרים נודע ליעקב אבינו עת שיצא מבאר שבע בדרכו חרנה אל לבן דודו. "ויפגע במקום וילן שם כי בא השמש" (בראשית פרק כח פסוק יא), מפרש רש"י מהו המקום – הר המוריה. וממשיך הכתוב  "ויקח מאבני המקום וישם מראשתיו וישכב במקום ההוא ויחלם והנה סלם מצב ארצה וראשו מגיע השמימה והנה מלאכי אלהים עלים וירדים בו" ןבאןתה העת מבטיח הקב"ה ליעקב לתת לזרעו את ארץ אבותיו "וייקץ יעקב משנתו ויאמר אכן יש ה' במקום הזה ואנכי לא ידעתי ויירא ויאמר מה נורא המקום הזה אין זה כי אם בית אלהים וזה שער השמים" (בראשית פרק כח פסוק יא-יח)

אכן נודע הדבר, הר המוריה – ירושלים זהו שער השמים ומלאכי אלהים עולים ויורדים בו. זהו המקום הראוי לבניית בית המקדש ובימינו אין ראוי ממנו להעתיר תפילה במקום הזה. "ויקרא את שם המקום בית אל" (בראשית פרק כח פסוק כ).

 

https://www.tapuz.co.il/blog/ViewEntry.asp?EntryId=1699948 

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה