chiddush logo

העולם הולך להיחרב? (3 תגובות לחידוש זה)

28/5/2010

 פעם ראיתי כי יש גמרא האומרת כי העולם יהיה שש אלפים ואז הו יחרב משמע עוד 230 שנה היה עולם-אין עולם. אך לפי מה שהבנתי הרמב"ם אומר כי זו דעת יחיד שלא נתקבלה להלכה ועוד כל מיני רבנים אחרים אומרים שזה לא בדיוק שהעולם יחרב אלא משהו על ירידת הדורות או משהו כזה. משהו מוכן להסביר מה הולך כאן? כלומר לסדר את הדברים ולבאר אותם?

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
יודע את התשובה? חושב אחרת
דיונים - תשובות ותגובות (3)
יצחק ג (23/3/2011)
ודאי שגמ' זו אינה כפשוטה והמקובלים האריכו לבאר את הענין בצורה רוחנית.
nadav530 (30/5/2010)
תודה רבה. תשובה מפורטת ונוחה.
dvir45 (28/5/2010)
אתה מדבר על הגמרא בסנהדרין דף צז עמוד א'.
יש סיכום מעניין של העניין בעלון הדף היומי שבין ג' לט' סיון. אפשר להוריד אותו מהאתר שלהם http://hadafhayomi.co.il/.
מובאים שם גם דבריו של הרמב"ם שכתבת, וקטע מעניין נוסף משם: פירוש מקורי מפרש המאירי (בהקדמתו לאבות), כי אין הגמרא מתכוונת לומר שלאחר ששת אלפים שנה יחרב העולם, אלא שבאלף אחד מתוך ששת אלפי השנים יהיו צרות רבות ורעות, ולכן נקרא הוא עולם חרוב, והכוונה היא לאלף השישי!