chiddush logo

ש שבתפילין של ראש

נכתב על ידי יניב, 17/9/2013

 בתפילין של ראש יש ש' של 4 ויש ש' של 3, אולי אפשר ברמז שזה משום שבתפילין יש שם "שד-י" (שבת כח,ב רש"י  ד"ה 'שין') וה-ש' היא הלכה למשה מסיני (שבת כח,ב) אבל צד ימין או שמאל לא מעכב בסוג ה-ש' אם היא כאן או כאן ('אי אפיך לית לן בה' [כ"מ על הרמב"ם הל' תפילין ג,א]) ומה שיש ש' כזו ו-ש' כזו אולי זה משום שהשם "שד-י" קשור לשם שסיים את ההתפתחות בעולם (חגיגה יב,א). והנה במציאות של העולם שניברא ב-7 ימים יש עניין של 4 ועניין של 3 שבקשר לקדושה בעולם, שיש ימים שיש בהם בבריאה קשר לטומאה ויש ימים שאין בהם, כמו שמובא במשנה בכלים (יז,יד) וזה משפיע בעולם כמו שמובא בשם יהודי הקדוש שלכן יוה"כ ופורים יחולו ע"פ הימים האלו, ושזה ע"פ עניינם של התיקון של ימים אלו. אם כן יש קשר שונה לתיקון של 4 ימים ושל 3 ימים, ולכן ש' שמרמז על הטבע שלפנינו ("שד-י") ה-ש' מרמז על שני סוגים אלו ולכן כאן של 4 וכאן של 3. וזה בשל ראש , בגלוי לעיני כולם, שאנו מגלים את ה' בעולם, מגלים קדושה בעולם, ולכן התפילין הם "בין עיניך" רמז לסנהדרין שהם עיני העדה, שהם האחראים על תיקון העולם של בנ"י, ולכן הם הקובעים את ההלכה, ולכן הם 70 (כמו שנאמר אצל משה לבחור 70- ומה שיש 71 זה כדי שתהא הכרעה) כנגד שורש העולם שהוא 10 מאמרות קדושים ובריאתו בפועל ב-7 ימים, שכך בחיבור הקדושה לכל יום בבריאה יוצא 70 (7X10). ולכן התפילין של ראש מטילות אימה על הגוים שזה פחד מקדושה, שהם מרגישים שאנו קשורים לעובדת המצאותם בעולם, ולכן שחייהם תלויים בנו, וזה מכח שאנו כמו שותפים לה' בבריאה, שזהו שלמדו על האימה מהתפילין (ברכות נז,א) מהפס' "כי שם ה' ניקרא עליך" וגו' שמשמע גם שכביכול שם ה' ניקרא גם בך, ולכן מפחדים ממך. ובתפילין של יד יש י', וכך ביחד זה 'שי' שיש ש"י עולמות לצדיקים (סנהדרין ק,א) [וזה ע"י הפצת וקידוש שם השם בעולם, ולכן יש גם ד' (בראש) כנגד 4 רוחות עולם, שמראים לכל העולם את מציאות ה' בעולם כולו] וזה ע"י שמורידים מהכח (ראש) לבפועל (יד) שכך מפיצים את שם ה' בעולם. ולכן 70 זקני הסנהדרין  כמו י' של תפילין של יד, שפועל בעולם, יחד עם 7 שבתפילין של ראש שמסמל את הקדושה שנעוצה בעולם, שכך מקדשים את העולם בפועל.

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה