chiddush logo

מציאת שם בפסוקי התנ"ך- שם המתחיל באות ר ומסתיים באות נ

נכתב על ידי דביר, 26/10/2023

  מציאת שם בפסוקי התנ"ך- שם המתחיל באות ר ומסתיים באות נ

(דוגמאות: ראובן)


 • שמות א2-3: "ראובן שמעון לוי ויהודה יששכר זבולן ובנימן"
 • דברים א21-22: "ראה נתן ה' אלהיך לפניך את הארץ עלה רש כאשר דבר ה' אלהי אבתיך לך אל תירא ואל תחת ותקרבון אלי כלכם ותאמרו נשלחה אנשים לפנינו ויחפרו לנו את הארץ וישבו אתנו דבר את הדרך אשר נעלה בה ואת הערים אשר נבא אליהן"
 • דברים ד9-10: "רק השמר לך ושמר נפשך מאד פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך ופן יסורו מלבבך כל ימי חייך והודעתם לבניך ולבני בניך יום אשר עמדת לפני ה' אלהיך בחרב באמר ה' אלי הקהל לי את העם ואשמעם את דברי אשר ילמדון ליראה אתי כל הימים אשר הם חיים על האדמה ואת בניהם ילמדון"
 • מלכים ב י29: "רק חטאי ירבעם בן נבט אשר החטיא את ישראל לא סר יהוא מאחריהם עגלי הזהב אשר בית אל ואשר בדן"
 • מלכים ב טו35: "רק הבמות לא סרו עוד העם מזבחים ומקטרים בבמות הוא בנה את שער בית ה' העליון"
 • ישעיהו מא5: "ראו איים וייראו קצות הארץ יחרדו קרבו ויאתיון"
 • ישעיהו מא27: "ראשון לציון הנה הנם ולירושלם מבשר אתן"
 • תהלים לז35: "ראיתי רשע עריץ ומתערה כאזרח רענן"
 • תהלים קמז11-12: "רוצה ה' את יראיו את המיחלים לחסדו שבחי ירושלם את ה' הללי אלהיך ציון"
 • איוב כד21-22: "רעה עקרה לא תלד ואלמנה לא ייטיב ומשך אבירים בכחו יקום ולא יאמין בחיין"
 • איוב מ12-13: "ראה כל גאה הכניעהו והדך רשעים תחתם טמנם בעפר יחד פניהם חבש בטמון"
 • משלי יט6: "רבים יחלו פני נדיב וכל הרע לאיש מתן
 • משלי כח25: "רחב נפש יגרה מדון ובוטח על ה' ידשן
 • משלי כט13-14: "רש ואיש תככים נפגשו מאיר עיני שניהם ה' מלך שופט באמת דלים כסאו לעד יכון
 • קהלת ז27: "ראה זה מצאתי אמרה קהלת אחת לאחת למצא חשבון
 • נחמיה י26-27: "רחום חשבנה מעשיה ואחיה חנן ענן"
 • להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
  חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
  דיונים - תשובות ותגובות (0)
  טרם נערך דיון סביב חידוש זה
  ציורים לפרשת שבוע