chiddush logo

לא להתערב בין בני זוג אם אתה נגוע

נכתב על ידי אביהו ח, 29/3/2024

 *לא להתערב בסכסוך!*

_מכתב מהרבי מליובאוויטש על כך שאין להתערב ולתפוס צד בסכסוך בין בעל לאישה:_
_*מכתב יומי ל-100,000 איש מוקדש לרפואת מרת צפורה פייגא בת אביגיל שרה*_

במענה על מכתבו... בו מודיע על דבר מצב הדברים שבין אחותו וגיסו שיחיו והסכסוך שביניהם: 

הנה זה מכבר לא ישר בעיניי כלל מה שמתערבים בין איש לאשתו, אשר אפילו הקרובים ביותר וכמו אח ואחות ואב ואם אין כדאי לעשות כזה, 

וידוע עד כמה האריכו חכמינו זכרונם לברכה בע[נ]ין גודל השלום בין אשה לאיש בעלה, עד שאמר הקדוש ברוך הוא, ימחה שמי על המים בכדי לעשות שלום בין איש לאשתו, 

וכשמתערב אדם מן הצד אשר בטח יש לו שתי נפשות הן נפש האלקית והן נפש הבהמית, הנה על פי רוב אין זה מסייע להחזיק את השלום.

אין רצוני להאריך בזה באשר איני יודע אם יועילו דבריי, ואם יועילו הרי כדאי ומספיק גם השורות דלעיל.
 
ובנוגע לשאלתו על דבר הסכסוך הנ"ל, הנה יש דין בישראל, וצריכים הם לברר הדין אצל רבני אנ"ש, והשם יתברך יברך את עמו בשלום.

_מקור: אגרות קודש ח"ה מכ' א'תפט_ *מוגש ע"י מכון 'אור החסידות'* •  _העתקת המכתב באישור מהוצאת ספרים קה"ת_

👈 *'מכתב יומי'* - `לזכות הרב יצחק בן עדינה וכל משפחתו שיחיו משען, להצלחה מופלגה בכל מכל כל`

*להצטרפות לקבלת 'מכתב יומי' מאגרות הקודש של הרבי מליובאוויטש (קבוצה שקטה):*
https://chat.whatsapp.com/I0XuQzvjQQrLog5lahbC8j

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה
ציורים לפרשת שבוע