chiddush logo

יוחנן ריינר

כל החידושים של יוחנן ריינר | כל התגובות של יוחנן ריינר

 איך יתכן שמרן שר התורה רבי חיים קנייבסקי חלה בקורונה, הרי תורה מגנה ומצלה??הנה מאמר עצום שבסופו מתקבל התשובה לכל העניין לעומקו!!ויהי רעב בארץ כתוב במדרש רבה(ג) וירד אברם מצרימה לגור שם, שזה...

  ניסיון - נס   כתוב בפרקי דרבי אליעזר כו', עשרה נסיונות נתנסה אברהם אבינו ועמד בכולן, הנס הראשון: כשנולד אברהם בקשו כל גדולי מלכות והקוסמים להורגו, ונחבא בבית הרן ...

"היפלא מה' דבר" זמן רב, כי בדרך הטבע אין לי דרך להשיג כ140 אלף ₪ להדפסת ספרי "וטהר לבנו" מהדורת 6 כרכים, אבל "היפלא מה' דבר"?? הרי להקב"ה הכל קל ובידו הכל, ואני מ...

  סימן טוב ומזל טוב – תלוי גם באיך תתנהג!!   דורו של נח שמחו והתלהבו מלידת נח, כי עד אז לכל האנשים לא היה להם אצבעות מחולקות אלא חתיכת בשר, ומלידת נח נפרדו האצבעות ל5 כ...

  הפיצם על פני כל הארץ   בפשטות אם כתוב "כל" –  הכוונה לכל העולם, דהיינו גם ליבשת אמריקה ואוסטרליה, ואכן פלא עצום שאנשים תמהים איך מגלי הארצות מצאו אנשים ...

 מרן שר התורה רבי חיים קנייבסקי מעיד   הספר "מעורר מאוד"   ליראת שמים, למידות טובות, וללימוד תורה  ומרן שר התורה, בקבלתו הספרים שר כמה פעמים בה...

  מאורות הגדולים – האם הירח הפסיד?   בעצם יש להתבונן, שהנה ממשמעות הפסוקים נראה, שהקב"ה כבר מתחילת בריאת המאורות רצה שהשמש תהיה ביום והירח בלילה, כפי שכתב רש&q...

  עלון חידושים מקוריים וחיזוקים עצומיםכולי תפילה לבורא ית', שיקבל את תפילתי בראש השנה וביום כיפור בהשתפכות הנפש, ומתוך שמחה של מצווה בסוכות ובהושענא רבה ושמחת תורה, שאזכה להדפיס את 6 הכר...

  הושע נא 3 שעות – חשבון מדהים   שמעתי מהגאון רבי שאול דולינגר שליט"א, שהביא בני יששכר מדהים, שהנה מקווה זה 40 קב שזה 960 לוגין, וכנגד זה יש 40 יום של תשובה, כל חודש...

 שלום וברכה, ומועדים לשמחה אמיתית.ואכן, השמחה אמיתית, כי גילינו שגם בחיק המשפחה הגרעינית עם רצון טוב אפשר מאוד לשמוח, ואולי זה לטובה, שנדע להשקיע במידות שלנו להיות נחמדים ולגרום שמחה, כך שכל חיינ...

 למה דופקים את הערבות אחרי שהם היו מרכז היום של הושענא רבה??מעשה בילד חלש מאוד בלימודים, שנים למד והתקדם בכיתות אבל מאום בראשו לא חדר, כאילו אטום הוא ללימודים.ויהי היום הרב עשה מבצע שאם כל הכיתה ...

 הירשם גם אתה בלי לשלם עכשיו לסט ספרי "וטהר לבנו" ובס"ד כשירשמו כ600 אתקשר לבקש את ההשתתפות   ואנא "הנצח" בעמוד מיוחד ע"י קניית "פרשה&qu...

  לחזור בתשובה בקיצוניות כשרואים קיצוניות רעה - יונה ג'   כתב רש"י: למה נסמכה פרשת נזיר לפרשת סוטה? לומר לך שכל הרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן היין שהוא מביא ...

 🌹 מתוך ספר וטהר לבנו ששר התורה רבי חיים קנייבסקי כתב שהספר מעורר מאוד ליראת שמים ולמידות טובות וללימוד התורה אנא עזור לי להדפיסו 6 כרכים בבקשה, ושיהיה לך בס"ד שנה טובה אמן.

  חידוש מתוק מדבש, על אי תקיעת שופר בשבת ראש השנה, והסגולה העוצמה שבו לשנה טובה.   ותודה עצומה למו"ר הבחור המשותק הגאון הצדיק הקדוש רבי רפאל ישראל פלדמן שליט"א שביחד...

מידע אישי

72 חידושים
10 תגובות
393 נקודות
שם: יוחנן ריינר
טוען רבני ומחבר עלוני וספר "וטהר לבנו" חידושים וחיזוקים על התורה במייל בווטסאפ ובטלגרם ובהדפסה ובדרשות
מין: גבר
תאריך לידה עברי: כה' תמוז תשל"ד
תאריך לידה לועזי: 15/07/1974
כתובת: רבא,אשדוד
טלפון: 0556682227
תיכון: ישיבה
על תיכוני: ישיבה
לימודים גבוהים: ישיבה
תאריך הרשמה: 11/25/2015