chiddush logo

הרב יצחק פייגלין

כל החידושים של הרב יצחק פייגלין | כל התגובות של הרב יצחק פייגלין

 מתקני מים חמים בשבתשאלה: האם יש בעייה להשתמש במיחם מים חשמלי בשבת ? האם יש הבדל בין המתקנים השונים ?   תשובה: נתחיל ביסודות. בשבת ישנם ל"ט אבות מלאכה, (אב מלאכה הוא בעצם שם אב ...

 בס"ד   תפילות השבת / איציק פייגלין השבת נבדלת משאר ימות השבוע בכך שהאדם מפנה את זמנו מעיסוקיו היומיומיים, ומתפנה לענינים שבקדושה. השבת היא צורך קיומי לנשמת האדם המאמין שכן ...

התרופהלנגע האלימות בחברה הישראליתבפרשת וירא מתואר אחד המעשים הקשים ביותר שנזכרו בתנ"ךוזה תהליך הפיכת סדום. עד כדי כך קשים הם המעשים שב"זכות" אנשי עיר זומכנים עד היום מעשה לא מוסרי במידת...

 לדרך הלימוד   מבוא בשנים האחרונות, צצו ועלו דרכים שונות בלימוד הישיבתי, יש המכריזים על "גילוי" שיטה חדשה מהפכנית, שבאמצעותה ניתן להגיע להבנות חדשות, יש המכריזים שהם מח...

מידע אישי

4 חידושים
0 תגובות
21 נקודות
תאריך הרשמה: 6/15/2010