chiddush logo

חיים לוי

כל החידושים של חיים לוי | כל התגובות של חיים לוי

 כולנו מכירים את הסיפור, משה רבינו היכה בסלע ונענש בכך שהוא לא זכה להכנס לארץ הקודש. ולמעיין בפסוקים קצת קשה, והרי ה׳ מעניש מידה כנגד מידה הלכך צריך משה לקבל מכה עם המטה ולא להפסיד את הכניסה לארץ...

מידע אישי

1 חידושים
1 תגובות
7 נקודות
שם: חיים לוי
תאריך הרשמה: 1/29/2021