chiddush logo

שגיא_23

כל החידושים של שגיא_23 | כל התגובות של שגיא_23

 רבותינו הקדושים אומרים שיש מ"ב מסעות, 42 מסעות, ורבותינו הקדושים אומרים שכל יהודי מיום שיוצא מבטן אימו עד יום מותו עובר 42 תחנות בחיים, 42 עניינים, 42 מסעות צריך יהודי לעבור בחיים שלו.ורבות...

מידע אישי

1 חידושים
0 תגובות
5 נקודות
שם: שגיא בן יוסף
בן 23, אוהב את ה יתברך ואת התורה הקדושה, בין היתר אוהב לכתוב
תאריך הרשמה: 7/29/2022