chiddush logo

מ"ב מסעות - של בני ישראל ושל כל אחד

נכתב על ידי שגיא_23, 29/7/2022

 

רבותינו הקדושים אומרים שיש מ"ב מסעות, 42 מסעות, ורבותינו הקדושים אומרים שכל יהודי מיום שיוצא מבטן אימו עד יום מותו עובר 42 תחנות בחיים, 42 עניינים, 42 מסעות צריך יהודי לעבור בחיים שלו.
ורבותינו הקדושים מקשים אם נבדוק בפרשה ונספור נמצא רק 41 מסעות ולא 42, אם כן למה התורה אומרת 42?
ומתרצים רבותינו הקדושים ואומרים בספר שמות פרק י"ט פסוק ד' כתוב "ואשא אתכם על כנפי נשרים", אומרים רבותינו הקדושים שמתי שיצאנו ממצרים ערב פסח לקח הקב"ה את בני ישראל על כנפי נשרים לירושלים עד למקום בית המקדש ושם הקריבו את הפסח ואז החזירם למצרים ומשם הוציא אותם ממצרים. ומכך שרבותינו מונים את המסע לירושלים כמסע הראשון, ביחד זה יוצא 42 מסעות.
ויש להקשות ולומר, מדוע נחשב זה כאחד המסעות, מה עומק הדבר, למה זה נחשב כאחד המסעות שאנו עוברים?
שמעתי  מהרב יאשיהו פינטו שליט"א, ידוע שאנו קוראים ליציאת מצרים יציאת מצרים , מדוע לא אומרים יציאת בני ישראל ממצרים, מדוע אומרים יציאת מצרים, אלא מסבירים רבותינו שהמצריות היתה טמונה בתוכינו, שהיינו 210 שנים במצריים התרגלנו למצרים, למצריות שלהם, ובשעה שיצאנו ממצרים הוציא הקב"ה את המצריות מבני ישראל, לכן אומרים יציאת מצרים.
לכן אפשר לבאר שליהודי יש את הרגע הזה והזמן שיוצא ומוציא את הרע מתוכו וחוזר אל דרך השם אל הדרך הטובה, הרגע הזה זה הרגע שהקב"ה הוציא את בני ישראל למצרים להקריב את קורבן הפסח. לכל יהודי יש את הרגע הזה של הקדושה של הדביקות שהיהודי מרגיש את הרוממות והטהרה והקדושה ואז ישנה המלחמה הימיומית נגד 41 המסעות. המסע הראשון הוא של הדביקות בהשם יתברך. ולאחר מכן התתמודדות עם 41 מסעות החיים.
לכן עלינו לדעת שלכל יהודי ישנו המסע הראשון של התרוממות הנפש, ולאחריו המסע של היום יום.
יש גמרא שאומרת שחש"ו (חרש שוטה וקטן) פטורים מכל התורה כולה, אם הזיקו להם המזיק חייב ואם הם מזיקים אז הם פטורים. אם חרש הזיק למישהו פטור, באיזה חרש מדובר, דווקא בחרש שנולד כך אך מי שפעם היה שומע ודיבר וכעת הוא חרש, הוא לא פטור, למה - כי פעם הוא שמע ודיבר.
מי שפעם שמע, מי שפעם ראה, מי שפעם דיבר, המחויבות שלו היא ניצחית. כי אם פעם הגעת לדרגה של שמיעה,  פעם הגעת לדרגה של ראייה, של דיבור, אתה יכול תמיד להגיע לדרגה זו שוב אף על פי שעכשיו אתה חרש. אדם שהיה פעם באור גדול , בדביקות , יש עליו תביעה, שהוא תמיד יכול לחזור לאותה דביקות שהרי הוא יודע ומכיר אותה.
המסע הראשון הוא של הדביקות. ואחרי כן על פי האור הראשון של המסע הראשון של הדביקות בהשם צריכים להיות שאר המסעות.
צריך לדעת כי המלחמה היומיומית שלנו תהיה תמיד בדרך ההתעלות והקדושה, למרות כל הנסיונות והקשיים תמיד לראות את השם מול עינינו ולהתעלות ולהתרומם מעלה מעלה במעלות הקדושה והטהרה.
שנזכה לכל הטוב ולהתעלות בקדושה ובטהרה, ונזכה לגאולה השלמה ולבנין בית המקדש במהרה בימינו.

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה
ציורים לפרשת שבוע