chiddush logo

עצה בפרשה

כל החידושים של עצה בפרשה | כל התגובות של עצה בפרשה

 בס"ד                               ...

בס"ד                                 &nb...

 בס"ד                                &nb...

 בס"ד                                &nb...

 בס"ד                                &nb...

 סגולה לערב שבועות - מאת הגאון רבי חיים פלאג'י זיע"א: "יפריש צ"א(=91) פרוטות וישלים ב' פעמים ב"ן(52*2=  104 ₪ - דהיינו עוד 13 פרוטות) וייתן לתלמי...

 בס"ד                                &nb...

 בס"ד                                &nb...

 בס"ד                               &nbs...

 בס"ד                               &nbs...

מידע אישי

312 חידושים
0 תגובות
1659 נקודות
תאריך הרשמה: 12/2/2011