chiddush logo

אריאלל

כל החידושים של אריאלל | כל התגובות של אריאלל

 יש מחלוקת  בגמרא האם כבוש כמבושל או לא כמבושל. מדוע  הרמב"ם לא הזכיר מילה מדיון זה, ולא פסק לא לכאן ולא לכאן.  

 האם מותר  לשתות מים  מבריכת דגים, שיש חשש  שיש בה דגים לא כשרים, או שהדבר אסור, מדין "כבוש  כמבושל"   , והדגים אוסרים אף את המים שבתוכם הם נמצאים. אשמח...

 יש מנהג,    דומני  שמקורו   בספרי החסידות,  לגנוז במוצאי   תשעה באב  את  ספרי הקינות    שהשתמשו בהם בתשעה באב,   כ...

המנהג   לברור אורז  קנוי  לפני בישולו,   הוא חומרא  ומנהג בעלמא. לכן אף ילדים קטנים  יכולים  לברור אורז ואף  להיות נאמנים   שהם  ביצעו...

 יש דעה שבן סורר ומורה  אינו נעשה בן סורר  ומורה אלא אם כן  הוריו דומים זה לזו במראה ובקומה. רציתי לשאול, האם ניתן להוכיח מהלכה זו משהו  למציאות ימינו, שרצוי  שבני זוג ב...

 הגמרא בשבת כא, ב, אומרת  "לשנה אחרת  קבעום ועשאום  ימים טובים  בהלל  ובהודאה"  וקשה, מדוע לא קבעו  ימים אילו ליום טוב  מיד בשנה  שנעשה הנס,...

 מנהג העולם   להדליק נר חנוכה בבית הכנסת אף בבוקר, לאחר תפילת שחרית, ויש להקשות  מדוע נוהגים כך, והרי התקנה של חכמים  היא אך ורק בלילה, ועובדה היא  שאכן בבית מדליקים ...

מידע אישי

7 חידושים
1 תגובות
37 נקודות
תאריך הרשמה: 1/1/2012