chiddush logo

השקר הנוצרי

נכתב על ידי maor_tz, 7/8/2010

 

בס"ד

היהדות מול השקר הנוצרי:

 

                                1. מעט מידע על היווצרות השקר הנוצרי     3. הוכחות ליהדות מול שקר הנצרות

                               

2. ולעצם השקר                                            4. הצלחת הנצרות?

 

 

1.מעט מידע על היווצרות השקר הנוצרי:

הנצרות בתחילתה קצת אפופה מיסתורין, אותו האיש מוזכר בגמרא במספר זמנים שונים בתקופת התנאים, מה שמקשה על עצם ידיעת מיהו בדיוק אותו האיש.

באותה תקופה הייתה כת בא"י שנקראה "איסיים" שהקפידו במיוחד על טומאה וטהרה ודמו לקראים, בראשם עמד יוחנן המטביל שר"י שהיה למעשה "רבו" של אותו איש והסיתו לנצרות, למרות שהוא עצמו לא כתב את הברית החדשה (נכתבה בתחילת תקופת הגאונים ע"י כמה כמרים נוצרים-עם הרבה סתירות פנימיות) ואף לא החשיב את עצמו לאלוהים ולא ראה בעצמו כמבטל תורת משה כמו שכתוב בספר מתי "אל תחשבו כי באתי להפר תורה או הנביאים, לא להפר באתי כי אם להקים".

תלמידו הגדול שאול מתרשיש שר"י שהוא למעשה היה המיסד האמיתי של הנצרות ולבסוף העמיד את הנצרות על עיקר אחד להאמין באותו האיש, ומאז למעשה התחיל ההבדל הגדול בין הנצרות ליהדות.

 

לפני שנגשים לעובי הקורה של השקר וההוכחות לכך, יש לבטל דעה שנשמעת לצערינו גם במחנה הדתי, שכביכול אין אנו הרגנו את אותו האיש, אלא ב"ד שלנו מסר אותו לב"ד של הרומאים לפקיד פונטיוס פילטוס והם הרגו אותו, אז יש לדעת שזהו טעות חמורה, יש לדעת את  האמת ולומר אותה ולא לפחד ממנה, אנחנו הרגנו אותו כדת וכדין המגיע לו, הגמרא[1] וז"ל "בערב הפסח תלאוהו לישו והכרוז יוצא לפניו ארבעים קודם שהוא יוצא ליסקל על שכישף והסית והדיח את ישראל, כל מי שיודע לו זכות יבוא וילמד עליו ולא מצאו זכות ותלאוהו בערב פסח" וקי"ל במשנה[2] "כל הנסקלין נתלין, דברי רבי אליעזר, וחכמים אומרים, אינו נתלה אלא המגדף והעובד עבודה זרה... כיצד תולין אותו, משקעין את הקורה בארץ והעץ יוצא ממנה, ומקיף שתי ידיו זו על גבי זו ותולה אותו, רבי יוסי אומר..." וא"כ מוכח שסקלוהו ואח"כ תלוהו אותו והתליה היתה בצורה של צלב, הרמב"ם[3] כותב "אף ישו הנוצרי שדימה שיהיה משיח ונהרג בבית דין", צריך המון חרדת קודש מפני כל מילה של הרמב"ם אם כותב ב"ד זה ב"ד של ישראל!!!, ועוד כותב הרמב"ם[4] וז"ל "והרגישו החכמים ז"ל לכוונתו קודם שיתחזק פרסומו באומה ועשו לו הראוי לו" ולעוד ראיות עיין בהערה[5] , א"כ מוכח מכל הראיות הנ"ל שאין להתביש ולהתיפיף ויש לומר את האמת- ב"ד שלנו הרג את אותו מסית.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.ולעצם השקר:

 

יש לדעת שעיקר הבעיה עם הנצרות לפני הכל זה שהם טשטשו את ההבדל בין הבורא לנברא וייחסו מושגים של גשמיות באלוקים, ישנו סיפור מפורסם על הרצי"ה[6] שהגיעו אליו תאולוגים נוצרים להיפגש, ובמהלך הפגישה אחד מהם שאל את הרצי"ה מה החלישות שיש בנצרות וענה לו הרב צבי יהודה שאנחנו היהודים לא יכולים לעכל מושג זה של אלוהים-אדם, משפט זה של הרצי"ה מבטא בעומק ובמהות את ההבדל בינינו לנצרות.

 

 

3.הוכחות ליהדות מול שקר הנצרות:

 

1.      יש לדעת שהמסורת הנוצרית[7] מקבלת את המסורת היהודית כנכונה (מה שאינו נכון בכיוון ההפוך) הם רק טוענים שבזמן כלשהו רצון האל היה לשנות ולבטל, דבר שכבר מערער את הנצרות כשלעצמו שהרי אם הם פורכים את התנ"ך חלילה ולא מודים בכל מה שכתוב בו אז זה לירות בעצמם.

2.      דחיות לנצרות:

א.    היהדות מדברת על מיליונים שראו בעצמם את התגלות ד' במתן תורה ומסרו זאת לבניהם, הנוצרים מדברים על שלשה שליחים שסיפרו שאותו האיש קם לתחיה ו-שנים עשר שסיפרו שמלאך סיפר להם שאותו האיש קם והם הפיצו מידע זה לאוכלוסיה, למעשה אם נחדד את ההבדל יצא כך, שההורים הנוצרים מספרים לבניהם שאבות אבותם שמעו מאחרים על עלית אותו האיש, ואילו אצלנו כולם ראו!!!!

ב.     נוחיות הדת הנוצרית לעומת היהדות, הנוצרי הקתולי מכפר על עוונותיו בתא הווידוי תמורת סכום כסף קטן ואמירת ווידוי, ובכך פטר את עצמו, ראש השנה אינו חג של תפילות,תשובה,סליחה וכו' אלא של מתנות ותרנגול הודו ממולא, חג הפיסחא אין איסורים, מחלקים ביצים צבעוניות, היהדות היא הדת היחידה המצווה למסור את הנפש ולא לעבור אנו מצווים על אלפי מצוות דאוריתא ודרבנן בכל פרט ופרט בחיים, כל זה לא יכול להיות המצאה של אדם בריא בנפשו שנתקבלה ע"י מיליונים שרצונם בחיים קלים ונוחים.

ג.       העקשנות להעביר את המסורת למרות כל הרדיפות,מסעי הצלב, פוגרומים, שואה וכו' –זה מוכיח על אמיתות המסורת לעומת הנצרות שלא עברה כל זה.

ד.     סתירות פנימיות בנצרות-                                                                

1.      מאמינה ב-ד' הכל יכול והמופשט ומאידך גיסא טוענת שאותו

האיש בשר ודם וגם אלוהים עצמו שניצלב ביד בשר ודם.

2.      מאמינה נ"ך במיוחד ובמיוחד בספר ישעיהו שכביכול מדבר על    

      אותו האיש שהוא המשיח וישרור שקט בעולם והנה עברו אלפיים   

      שנה ושלום לא נראה.

3.      לו יצויר שבאמת היה שינוי סביר להניח שהדבר לא היה נעשה   

      במחשכים כ"א בכינוס וכד' כמו מתן תורה, ודבר כזה שקרה גם

      בנצרות לא קיים.

4.      עצם תקומת מדינת ישראל וקיומה של המדינה סותרים את הדת

הנוצרית הרואה ביהודים עם מקולל ושהאלוקים עזבו, וזאת הסיבה האמיתית להימנעותו של הוותיקן להכיר בישראל, האפיפיור בתקופת השואה שולח מכתבים חשאים וכותב "הקמת מדינה יהודית היא פשע לכל העולם הנוצרי ויש להשתדל למונעה בכל דרך שאפשר", כל נבואות נביאינו הולכות ומתקיימות, תחיית האומה וקיבוץ הגלויות של עמ"י, כמו שהבטיחו הנביאים,למרות כל מה שעבר עמינו[8] וכל זה לעומת כל נבואות השקר של הנוצרים שעמ"י לעולם לא יחזור לארצו וכו'...

 

     

ה.    המסורת היהודית אחידה ורצופה לעומת הפילוגים בנצרות, התפילין

אותם תפילין התפילה אותה תפילה (אותם קטעים שלפני החורבן והגלות), הנצרות מלאה סתירות פנימיות ומלאה כנסיות שונות שכל אחת שונה במהות ובעיקרי הנצרות מחברתה[9] יש כאלה שחושבים שאותו האיש הוא עצמו אלוהים, יש החושבים שהוא משיח, יש אומרים שהוא נביא ויש אומרים שהיה איש צדיק וכו'  חג המולד משתנה מכניסיה לכניסיה הפער בין הכניסיות כה תהומי עד שמעבר מכנסיה אחת לחברתה  נחשב להמרת דת במלא מובן המילה כולל טקס הטבלה וכו' ,ביהדות חילוקי הדעות והפילוגים לא היו על מסורת ישראל אלא על קבלת מרותם של חכמי ישראל והתורה שבע"פ.

 

 

4.הצלחת הנצרות?:

           

נשאלת השאלה המתבקשת איך עם כל מה שנכתב לעיל, בכל זאת הדת השולטת היום זה הנצרות[10] ?

 

1.      עקב ההריגות והשחיטות שנעשו לעמינו במהלך הדורות גורם לחוסר מספרנו העצום שהיה יכול להיות, יהודי אחד שנהרג נמנע הולדתם של עשרות אלפי יהודים במשך הדורות.

2.      המיסיון- מצווה מרכזית בנצרות עשית נפשות לדת, היהדות מסתייגת מגיורם של גרים ומקשה תנאי קבלתם, "קשים גרים לישראל כספחת"[11] היהדות גדלה בעיקר מריבוי פנימי, המסיון עבד מול האלילים וברור שלעומת האלילים הנצרות נראית הרבה יותר אמיתית, דת מאד קלה ולא דורשת הרבה והחיצוניות שלה מושכת הרבה,דת "האהבה" כביכול,וכן דרכי שקר שהמיסיון משתמש בהם וכמות המשאבים שיש להם לצורך המסיון[12].

 

יש עוד הרבה להאריך באויב הנוצרי, אך מה שהלב רוצה הזמן עושק, ובתפילה "למינים ולמלשינים אל תהי תקווה" אמן

 [1] סנהדרין מג ע"ב בצנזורה.

[2] משנה סנהדרין פ"ו מ"ד.

[3] הלכות מלכים יא ד בצנזורה.

[4] איגרת תימן הוצאת מוסד הרב קוק עמ' קיט.

 

[5] תוס' סנהדרין לז ע"ב ד"ה מיום, וכן תוס' שאנץ ותוס' רא"ש שם.

[6] מובא בספר יהדות ונצרות בעריכת הרב אבינר.

[7] גם המסורת המוסלמית נשענת עלינו.

[8] אין שום עם בהיסטוריה שעבר את מה שעבר עם ישראל וגלה ושוב חזר לארצו אחרי אלפיים שנות גלות.

[9] ישנם עשרות כנסיות שונות במהות כגון: קתולית, אנגליקנית, פורטסטנטית,אורתודוקסית,קופיטית, הארמנית וכו'...

[10] לפי ספר השיאים של גינס נכון עד לפני כמה שנים ישנם 1.3 מיליארד נוצרים בעולם.

[11] יבמות מז ע"ב.

[12] כ-150,000,000 מיליון דולר נאספים על ידם למטרה זו כ-100,000,000 מיליון דולר מהם הולכים לא"י!.

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה
ציורים לפרשת שבוע