chiddush logo
נכתב על ידי יעקבח1, 13/11/2014

 העולים לתורה בימי שני וחמישי מסיימים את קריאתם בסיום הנושא או העניין. אולם בקריאת התורה בפרשת  השבוע חיי שרה למנהג עדות המזרח סיום הקריאה באמצע העניין (ראיתי את זה בהרבה סידורים): הכהן מסיים את קריאתו בפסוק ה " ויענו בני חת את אברהם לאמור לו " . והלוי מסיים את קריאתו בפסוק י "...ויען עפרון החתי את אברהם באזני בני חת לכל באי שער עירו לאמור" . מדוע סיום הקריאה באמצע העניין ?

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
יודע את התשובה? חושב אחרת
דיונים - תשובות ותגובות (3)
zeev148 (15/11/2014)
עפי"ר כששואלים שאלה, עצם העמדת השאלה, מעוררת בתוכנו את התשובה.
יעקבח1 (14/11/2014)
כנראה לא הסברתי טוב את הקושייה. בדרך כלל לא מפסיקים בדבר רע או באמצע הנושא. ולכן היה לי מוזר שההפסקות הם אחרי שכתוב שהם ענו לאברהם אבל לפני מה שכתוב מה הם ענו לו ?!
במחשבה שניה, כל הקריאה עוסקת בדו שיח בין אברהם,עפרון ובני חת. ולכן הכל באמת עניין אחד. אבל יותר מזה כמעט כל פסוק בפרשה מתחיל או נגמר בקבר או מתך או מתי וכו' ולכן ההפסקות כמעט יחידות שלא מתחילות או נגמרות בדבר רע הם הפסוקים ה י ( תחת המגבלה של 3 פסוקים לכל קורא ולא לעצור באמצע הדברים של אברהם בפסוק ט). וזאת נראית לי התשובה.
zeev148 (13/11/2014)
עפי"ר הקטע שקוראים בשני חמישי ומנחה של שבת זו העליה הראשונה בשבת. בפרשה שלנו כל פסוקי העליה עוסקים באותו נושא, לכן א"א לתת לכ"א משלושת העולים נושא משלו. ומצד עיקר הדין די בשלושה פסוקים לכל עולה, ודבר זה כן מתקיים בהם.
ציורים לפרשת שבוע