chiddush logo

חמור יוצא במרדעת

נכתב על ידי mose67, 12/8/2010

סוף מעשה במחשבה תחילה

הצהרה אישית על החזון והיעדים אשר מדריכים אותך בעולם התורה
"ב''ה מתכון לבן גאון (או לישיבה שמייצרת גאונים) בעקבות המצב שאנו רואים הרבה נושרים מישיבות ומהיהדות לדעתי צריך לעשות שינוי רציני (מי שפוחד משינויים יעשה זאת לפחות עבור הנושרים) הישיבה תחלק את 8 שעות הלימוד כך: עיונא, גירסא, משניות ותויו''ט, מדרשים, טור וב''י, שו''ע ונ''כ, חומש ומפרשי מקראות גדולות, נ''ך ומפרשי המקראות גדולות. בנוסף לכך: כל יום א' יהיה שעה עם מומחה לציצית (איך קושרים, מנהגים, מה פוסל וכו') תפילין, שעטנז, שופר, סימני עופות טהורים וכו' כל שבוע מצוה אחרת. כל יום ג' מומחה ליהדות פולין או טוניס או ברסלב או תימנים מי היו תולדותיהם רבותיהם ספריהם וכו'. כל יום ה' מומחה לניגוני חסידים ובקשות ופיוטי עדות כל שבוע עדה אחרת. בטוחני שכל הלומד בישיבה זו אהבתו לתורה וידיעותיו ישמרוהו נטוע חזק ביהדות וגם אם ינשור חלילה אז היהדות תהיה נזכרת במוחו כחוויה נפלאה."
mose67 (‏יום שני ‏01 ‏ינואר ‏2018)

ב''ה

                                     חמור יוצא במרדעת

במסכת שבת (פרק ה' משנה ב') כתוב ''חמור יוצא במרדעת'' ויש לומר הביאור בזה בעבודת ה'.''חמור'' מי שחומרי וקשור לחומר ותאוות העולם. ''יוצא'' דהיינו באיזה אופן הוא יצא מהחומריות שלו וידבק ברוחניות. ''במרדעת'' יש לחלק את המלה לשניים ''במר'' (דהיינו על ידי מרירות ותשובה וקבלת עול מלכות שמים גם אם זה בשלב ראשון מר וקשה.) ''דעת''

(על ידי לימוד דעת. התורה הנגלית כיצד לקיים מצוות. והתורה הפנימית להכיר את ה' ולהתחבר אליו) וזהו חמור יוצא מחומריותו במר (מרירות התשובה) דעת (לימוד התורה)

ולימוד הדעת נחוץ לתשובה כי לא עם הארץ חסיד.

 

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה