chiddush logo

על פרשת פנחס (1 תגובות לחידוש זה)

נכתב על ידי יחימע, 3/3/2010

בס''ד

דבר תורה פרשת פינחס

כתוב בפרשתינו:י'"וידבר ה' אל משה לאמר"

יא' "פינחס בן אלעזר בן אהרון הכהן השיב את קנאתי מעל בני ישראל בקנאו את קנאתי בתוכם ולא כיליתי את בני ישראל בקנאתי"

יב' "לכן אמור הנני נתן לו את בריתי שלום"

יג' "והיתה לו ולזרעו אחריו ברית כהונת עולם תחת אשר קינא לאלהיו ויכפר על בני ישראל"

ראה חיזקוני פס' יב' בריתי שלום בפרוש השלישי

כלומר: בגלל שכהן שרצח מישהו לא יכול לישא את כפיו, פנחס פחד שבגלל שהרג את כזבי וזמרי לא יכול לישא את כפיו אז ה'  הבטיח לו שהואיל והרציחה היתה לשם שמים,יכול היה לישא את כפיו.

ראה ספורנו פס' יב את בריתי שלום

רואים שפינחס האריך ימים,אך מה קשור מלאך המוות לכאן (לשלום)?

אלא שבכך שפינחס הרג לשם שמיים והשתמש באומנותו(מלאכתו)של מלאך המוות לשם שמיים אז הוא כאילו כרת ברית אם מלאך המוות.

ראה רש"י פס' יב' את בריתי שלום

קצת קשה הרש"י כאן וכדי להסביר את  זה נעיין במפרש על רש"י -הגור אריה:[ראה עמ' קפב יב'] שיהא לו לברית שלום,

מסביר המהר"ל שרש"י התקשה שלא יכול להיות שבריתו של הקב"ה היא שלום בגלל שלא מצאנו בשום מקום שהברית של הקב"ה היא שלום,אלא הוא נותן לו את בריתו שהברית תהא כברית שלום.

כמו שיוסי עושה לשמעון טובה ושמעון רוצה להכיר לו טובה במשהוא,כך כביכול הקב"ה רוצה להכיר טובה לפינחס בכך שהוא נותן לו מתנה שהיא שלום וזוהי כריתת הברית בין ה' לפנחס.

        שנזכה לביאת משיח צדקינו במהרה בימנו אמן!!   

 

 

                                                    

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (1)
elntnz (14/3/2010)
שכוייח עמיחי! :)