chiddush logo

סדר לימוד משניות לעילוי נשמת וקישורים שונים

נכתב על ידי אביהו, 1/10/2010

 טבלת לימוד לעילוי נשמת המכילה הסברים וקשוריות לסרטים לצפיה ישירה – חלק מהסרטים לא מתאים לילדים, סרטים המתארים תהליכים בעולם הנשמות.

להורדה כקובץ וורד לחץ כאן


סדר לימוד משניות לעילוי נשמת _________________

מסכת

שם הלומד

מסכת

שם הלומד

מסכת

שם הלומד

סדר זרעים

סדר נשים

סדר קדשים

ברכות

 

יבמות

 

זבחים

 

פאה

 

כתובות

 

מנחות

 

דמאי

 

נדרים

 

חולין

 

כלאיים

 

נזיר

 

בכורות

 

שביעית

 

סוטה

 

ערכין

 

תרומות

 

גיטין

 

תמורה

 

מעשרות

 

קידושין

 

כריתות

 

מעשר שני

 

סדר נזיקין

מעילה

 

חלה

 

בבא קמא

 

תמיד

 

ערלה

 

בבא מציעא

 

מדות

 

ביכורים

 

בבא בתרא

 

קנים

 

סדר מועד

סנהדרין

 

סדר טהרות

שבת

 

מכות

 

כלים

 

עירובין

 

שבועות

 

אהלות

 

פסחים

 

עדויות

 

נגעים

 

שקלים

 

עבודה זרה

 

פרה

 

יומא

 

אבות

 

טהרות

 

סוכה

 

הוריות

 

מקואות

 

ביצה

 

 

 

נדה

 

ראש השנה

 

 

 

מכשירין

 

תענית

 

 

 

זבים

 

מגילה

 

 

 

טבול יום

 

מועד קטן

 

 

 

ידים

 

חגיגה

 

 

 

עוקצין

 

ב"ה

 

 

 

       ×         למעוניינים בלימוד המשנה, לפי הסדר, ניתן לקבל סדר לוח כיס- לימוד משניות והלכה יומית ללמוד משניות באמצעות טלפון: 03-6167469 או ניתן להאזין לשיעורים בטלפון:1-700-55-0000 או 02-5381402

       ×         ניתן גם ללמוד את ספר הזוהר לפי הסדר, מחולק, באופן אשר מסיימים את כל הזוהר כל חודש, (בכדי להבין את הנקרא מומלץ ללמוד עם הביאור מתוק מדבש)

 

 

 

מצ"ב סדר לימוד משניות לעילוי נשמת הנפטר/ת כפי שנוהגים ללמוד במהלך שנת הפטירה.
עיקר הנחת רוח לנפטר הוא ע"י לימוד תורה כפי שמובא בספר הזוהר הקדוש (1) וכן בספר יוסף אומץ למהר"י: "לימוד התורה מועיל שבעתים לנפטר מכל תפילה וע"י כן מכניסים את המת לגן עדן". בטרם תחילת הלימוד יש לומר את שם הנפטר/ת ואת שם אמו ולומר במפורשות שלימוד זה לעילוי נשמתו, במידה ולא יודעים ללמוד משניות, ניתן ללמוד לימוד תורני כגון: פרקי אבות, הלכה וכד'. בספר שבחי האר"י ז"ל מובא על מעלת לימוד הזוהר ועל התיקון אשר נעשה לנשמת האדם ע"י הלימוד, וכן החיד"א בספרו עבודת הקודש מביא כי הלימוד הנעלה ביותר לנפטר- הינו לימוד הזוהר (2), כך גם מסביר המקובל ר' יהודה משה פתיה זצוק"ל זיע"א בתיאורו על הנעשה באדם לאחר פטירתו, בספרו מנחת יהודה - 
רוחות מספרות.

http://www.hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?req=34998&pgnum=1

הגמרא מסבירה כי הקדיש המועיל ביותר לנפטר הינו הקדיש אשר נאמר לאחר שיעור "עין יעקב" (3). מעלה נוספת היא לתת צדקה לעילוי נשמת הנפטר - לעניים הגונים או לארגונים המסיעים לנזקקים כגון: יד עזרא ושולמיתארגון אפרתחסדי נעמי וכו'. כמובא בתלמוד הבבלי מסכת ברכות דף ה: "בחסד ואמת יכופר עון, חסד זו גמילות חסדים שנאמר {משלי כא-כא} רודף צדקה וחסד ימצא חיים צדקה וכבוד, אמת זו תורה שנאמר {משלי כג-כג} אמת קנה ואל תמכור". וטוב לומר במפורשות כי הצדקה הינה לעילוי נשמתו/ה.

יש הנוהגים לתת צדקה עד תום שנתו של הנפטר מהעולם הזה, בכול יום חול 3 פרוטות לצדקה בקופת הצדקה אשר בבית, ובטרם נתינת הצדקה אומרים הרני נותן/ת צדקה זו לעילוי נשמת פב"פ, יהי רצון שזכות מצות הצדקה תהיה לעילוי נשמתו/ה. 
נפטר אשר מגיע בחלום לאחד מקרוביו ומראה כי: קר לו או שהוא רעב או צמא או עייף משמע שהוא מבקש תיקון, מכוון שחסרים לבושים לנשמתו (לבושי הנשמה נעשים ע"י האדם באמצעות מחשבות, דיבורים ומעשים, ראה באריכות ספר: שיעורים בספר התניא-

http://www.chish.co.il/product.asp?productid=232 ) וחסרון הלבושים יכולים לגרום לו לצער רב. ובתלמוד הבבלי, מסכת ברכות דף ה: "אין חבוש מתיר עצמו מבית האסורים", כלומר אין באפשרות האדם לתקן לאחר שנפטר כפי שכתוב בתהילים פח: במתים חופשי, כיון שמת אדם נעשה חופשי מן המצוות. ובתלמוד הבבלי מסכת ראש השנה דף לב מובא כי: בכול ראש השנה נפתחים לפני הקב"ה ספרי חיים וספרי מתים, ספרי חיים מובן, אולם ספרי מתים למה? בכדי לראות מה עשו החיים למען המתים. על כן ר' יוסף חיים זצוק"ל זיע"א הכין תיקון המובא בספרו לשון חכמים (4): "תיקון לנפטר שאין לו מנוחה בעולם הבא, ובא לאחד מקרוביו בחלום".
מעבר לאמור, ניתן לדעת על מצבו של הנפטר ע"י שאלת חלום (5) באופן המותר עפ"י ההלכה.

וְהַחַי יִתֵּן אֶל לִבּוֹ (קוהלת פרק ז).

מקורות: 
1. זוהר מדרש רות וכן בפרשת פנחס, ראה גם בהלכות אבלות בתוכנת תורת אמת.
http://www.toratemetfreeware.com/downloads.htm 
2. כיום ניתן ללמוד זוהר בהבנה, עם הביאור בשפה השווה לכל נפש- מתוק מדבש.

http://www.fridmanbooks.co.il/productinfo.asp?prodid=101&catid (ראו גם פינת היהדות של פרידמן). מלבד המעלה בלימוד הזוהר, עצם הימצאות ספרי הזוהר בבית מהווים סגולה לשמירה וברכה לבני הבית-

מומלץ לרכוש את ספרי הזוהר עם הביאור מתוק מדבש, בטל:02-5022233

3. בדבר שיעורי תורה ב"עין יעקב" ברחבי הארץ ניתן להיעזר במרכז מידע יהדות 02-5811911,  וארגון איילת השחר : חברה דתית (חברותא) ללימוד טלפוני לנשים :2073-2322222,

איילת השחר לימוד יהדות טלפוני לגברים: 1-800-202-502

4. בספר לשון חכמים חלק ב' סימן כז (מובא שם סדר לימוד הכולל לימוד זוהר, משניות ואמירת ספר תהלים בשלמותו, כיום ניתן לעשות תיקון זה גם בארגוני החסד:יד עזרא ושולמיתחסדי נעמי, ועוד).

5. ראה ספר נשמת חיים פרק שביעי לרבי מנשה בן ישראל זצוק"ל זיע"א וספר סגולות ישראל.
נציין כי להעשרת הידע ניתן גם לראות את הסרטים באתר על טבעי סיאנסים בצבא,מוות קליני,

המתארים תהליכים בעולם הנשמות.


להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה