chiddush logo

ליקוטי אור - במועדים - חנוכה שמח תשע"ו

נכתב על ידי עצה בפרשה, 6/12/2015

 בס"ד                                                                                                                           כ"ה   בכסלו   התשע"ו

 

                      ליקוטי אור - במועדים - חנוכה

 

נס חנוכה היה בתקופת בית שני והתרחש בשנת ג' תרכ"ב(3,622 לבריאת העולם) דהיינו לפני 2,154 שנה. 206 שנים                      

לפני חורבן בית שני בג' תתכ"ח (3,828). ובשונה מגזירת המן הרשע שכידוע הייתה גזרה גשמית היינו על קיום העם

היהודי ממש, כמו שכתוב: להשמיד להרוג ולאבד את היהודים וכו', גזירות מלך יוון אנטיוכוס(הרביעי) על היהודים היו

רוחניות היינו לפגוע בקיום התורה שמשיבת נפש לכל יהודי באשר הוא שם, כמו שכתוב: להשכיחם תורתך ולהעבירם

מחוקי רצונך.   

 

והנה מובא לפניכם תמצית תיאור התקופה מתוך המגילה היוונית - מגילת אנטיוכוס:

 

ויהי בימי אנטיוכוס מלך יוון הפריע לו עם יהודי וקטן. כי את דתי המלך הם זונחים לעשות דתם. הבה נעלה עליהם

ונבטל מהם את הברית אשר כורתה להם: שבת, ראש חודש, ומילה - ונשכיחם מתורתם.

 

וישלח את ניקנור שר צבאו ירושלימה להכעיס את בית השם. ויהי כאשר שמע יוחנן בן מתתיה, כהן גדול, את הדבר

הזה וימלא קצף וחמה וזיו פניו השתנה. נשא תפילה השמימה ויאמר: אלוקי אבותיי, אברהם, יצחק ויעקב, אל תתנִּי

ביד הערל הזה. וישלוף את חרבו ויתקענה בלב ניקנור.

 

וזה הלך חלל ובגריס הרשע וכל מחנותיו באו ירושלימה ואת דתם של היהודים רצו לבטל ולהמיר אך לא עלה בידם

כי העדיפו היהודים למסור נפשם ולא למסור את דתם.

 

מיד מתתיה וחמשת בניו: יהודה, שמעון, יוחנן, יונתן ואלעזר הקטן, קראו צום וישבו על האֵפֶר להתחנן לאלוקי השמים.

או-אז יצאו ויילחמו מעטים כנגד רבים צדיקים כנגד רשעים האור כנגד החושך וייתן אלוקי השמים בידם את הגויים.

אחרי כן באו בני חשמונאי לבית המקדש ויבנו את הפרצות וייטהרו את הטמאות ויבקשו שמן זית זך להדליק המנורה.

ולא מצאו כי אם כד קטן חתום בטבעת הכהן הגדול וידעו כי טהור הוא ואלוקי השמים נתן בו ברכה ושמונה ימים ממנו

הדליקו. לכן, שומרים בני ישראל בכל התפוצות מן היום ההוא את הימים האלה ויקראו להם ימי חנוכה מחמשה ועשרים

בכסלו שמונה ימים, עד עולם.

 

נס הניצחון הסתיים ביום כ"ה בכסלו ואז נחו מאויביהם ולכן נקרא חנוכה על שם ש- חנו בכ"ה בכסלו(פרי חדש ועוד).

 

ימים אלו נקבעו לומר בהם הלל ולהרבות בשמחה והודאה ומדליקים בהם נרות בכל לילה במשך 8 ימים לפרסום הנס.

 

הנה ידוע מה שכתוב (שבת כג): שמי שרגיל/זהיר בנר(שבת וחנוכה) יזכה שיהיו לו בנים תלמידי חכמים, שנאמר(משלי ו,

כ"ג): "כי נר מצוה ותורה אור".

 

בע"ה שיהיה לכל עם ישראל שלום, אחוה, רעות ואחדות ונרבה אהבת חינם וע"י כך נזכה לאורו של משיח אמן ואמן!  

רצ"ב הלכות חנוכה, סגולות, מאמרים, מצגות לחנוכה. וכן קונטרס מיוחד של שאלות ותשובות שהוכן ע"י הרב מרדכי

אפרתי, כדאי לעיין!

 

cid:image001.jpg@01CCBE51.450B0400cid:image002.jpg@01CCBE51.450B0400                                                       

              פינת העצה - מתורותיו של רבי נחמן מברסלב

 

על ידי מצוות נר חנוכה מכיר כבוד השם יתברך, ונתעלה ונתגדל כבודו בעולם, ומעוררין הרחוקים לשוב להשם יתברך,

וזוכים ליראהולשלום בית, ולתפילה, ונתבטל המחלוקות ולשון הרע, ונמשך שלום הכללי בכל העולמות(סימן  מועדי

ה' – חנוכה, אות א).

                                                           "נר ה' נשמת אדם "

  מוקדש, לע"נ מור-זקני מסעוד עמאר בן תמו ז"לנלב"ע בי"ד במרחשוון התשע"א, תנצב"ה

               ולע"נ מרת-סבתי רחל אילוז בת עישה ע"הנלב"ע בא' באדר התשס"ז, תנצב"ה

                        ולע"נ מור-דודי אהרן(אילוז)שקד בן רחל ז"לנלב"ע בב' בכסלו התשנ"א, תנצב"ה

                    ולע"נ מר יוסף בעדאש בן נוארה ותשובה ז"ל, נלב"ע בי"ח במרחשוון התשע"ו, תנצב"ה

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה